En bil står nemlig i gennemsnit stille i 95 procent af dens levetid. Det er hverken klimavenligt, pladsbesparende eller effektivt i forhold til stigende trafikale udfordringer som følge af befolkningsvæksten. 

Flere byer og kommuner i Danmark arbejder derfor på at tilbyde ITS-løsninger, altså intelligente transportsystemer, til sine borgere for at optimere ressourcer og skåne miljøet. Men udover udvikling af nye teknologier og intelligente transportløsninger kræver det holdningsændringer blandt befolkningen, og her skal teknologien hjælpe forbrugeradfærden vej. 

Dyk ned i værkstøjskassen

Fænomenet betegnes ofte under overskriften Smart Cities, men for at forstå, hvordan borgerne i fremtiden formentlig på nye måder kommer til at transportere sig, må man dykke ned i værktøjskassen.

”Smart City er lidt af et buzz-ord, som dækker over mange forskellige områder. Det, man skal fokusere på, er, hvilke værktøjer, som kan gøre byerne mere intelligente og skabe bede livskvalitet for borgene. Det handler ikke kun om fremtidens førerløse biler, men om mange forskellige løsninger, som skal virke i kombination, så det bliver lettere for brugerne at benytte flere transportløsninger,” siger Svend Tøfting, projektleder i Regional Udvikling og formand for brancheforeningen ITS Danmark. 

Nye ITS-tilbud

Han peger på, at nye ITS-løsninger kan hjælpe til at danne nye vaner og ny transportadfærd, og at vi i de kommende år vil se mange nye tilbud, der kombinerer forskellige transportmuligheder. Mange løsninger er allerede implementeret i byerne. F.eks. er smarte parkeringsinformationssystemer, intelligente trafiklys, samkørsel og delebilsordninger alle komponenter i smart city-pakken. Udfordringen er, ifølge Svend Tøfting, at det stadig mangler løsninger, som på en brugervenlig facon kombinerer det hele.   

’Quality of Life’ i København

”På den kommende ITS-verdenskongres, som afholdes i København til september, er temaet ’ITS - Quality of Life’, og jeg forventer, at vi vil få præsenteret flere nye løsninger, hvor netop kombinationen af transportmuligheder er i fokus. Vi har jo allerede både delebiler, samkørselordninger, bycykler og offentlige transportmidler. Men vi formår endnu ikke helt at kombinere dem,” siger Svend Tøfting.

Der findes ingen tal på præcist hvor meget, der investeres i smart cities og ITS-løsninger, men området er i kraftig vækst, vurderer Svend Tøfting på baggrund af sit kendskab til branchen i kraft af sit formandskab for ITS Danmark.

”Vi ved ikke præcist, hvor meget, der investeres i området fra kommunernes og teknologivirksomhedernes side, der repræsenterer vores medlemmer i ITS Danmark. Det er svært at opgøre, fordi tingene overlapper. Men mit indtryk er, at der især er vækst inden for datahåndtering og udvikling af softwaresystemer til at understøtte adfærdsændringerne. Så vi taler mere om ITS og smart city som en retning for udviklingen,” siger Svend Tøfting.

En konkret statslig strategi

Han efterlyser større ambitioner fra Folketinget, der endnu har til gode at udvikle en konkret strategi for området.

”Staten er med på nogle projekter inden for eksempelvis MaaS (Mobility as a service) - altså løsninger, som tilpasses individuelle transportbehov - men jeg efterlyser en decideret strategi for ITS fra statens side, som efter min mening fokuserer for meget på investeringer i asfalt. Det giver altså ikke de kommende generationer mange muligheder for at vælge mere bæredygtige transportløsninger,” siger Svend Tøfting afslutningsvis.