Klik her og se det foreløbige program for ITS-konferencen.

  • Copenhagen Solutions Lab
  • Loendersloot BV
  • Region Nordjylland
  • ITS Europe
  • DTU

Marius Sylvestersen, Program Manager, Copenhagen Solutions Lab

Hvordan kan intelligente transportsystemer (ITS) bidrage til at skabe grønne, sunde og levende byer?

Byer verden over vokser dramatisk. Allerede i dag lever mere end halvdelen af verdens befolkning i byer, og i 2050 vil det være to ud af tre. Når flere mennesker vælger at leve deres liv tæt sammen, står vi over for en global udfordring: nemlig at skabe positiv urbanisering. Det vil sige at sikre, at livskvaliteten er intakt, selvom byen vokser. Flere mennesker på samme plads betyder jo umiddelbart mere forurening, mere støj, dårligere helbred og øget trængsel. Alt det modsatte af livskvalitet. For at undgå dette scenarie må byer være med i første geled, når det gælder teknologiske nybrud, og her er transportsystemer til både personer og varer et af de vigtigste elementer i at skabe velfungerende byer.

Hvordan vil førerløse teknologier forandre storbyer fremover?

Der er ingen tvivl om, at de førerløse teknologier grundlæggende kommer til at ændre den måde, vi tænker transport i byer. Midt i al begejstringen over de nye muligheder er det imidlertid vigtigt at holde fokus på, hvilke problemer vi vil løse med de nye teknologier. Måske løses udfordringen med persontransport i de stadigt voksende byer faktisk hverken af letbaner, droner eller selvkørende biler. Måske er den egentlige løsning en helt almindelig cykel med elmotor eller rugbrødsmotor. Det har i hvert fald vist sig at være en ret effektiv løsning på persontransport i København. Men det kan være svært at gennemskue, når fremtidsmusikken spiller, og alle vil have en selvkørende bil…

Hvilke teknologiske tendenser, tror du, bliver de mest iøjnefaldende ved ITS World Congress 2018 i København?

Set fra et byperspektiv er det spændende ikke så meget teknologien i sig selv. Det er de nye services og produkter, som muliggøres når lygtepæle, skraldespande og trafiklys kommer på internettet. Og det er i ganske særlig grad de ændringer – positive såvel som negative - i menneskers liv, som vi skal fokusere på. Når skraldespanden kommer på nettet, hvad er så konsekvensen? Kan byen blive mere ren? Kan skraldemændene slippe for fysisk nedslidning? Det er de spørgsmål, vi skal stille os selv for at skabe gode byer. Teknologien i sig selv er hverken god eller dårlig, men de måder den bruges på kan skabe positiv eller negativ urbanisering. I sidste ende handler det om livskvalitet i byen.

Kees Den Hollander, Senior Consultant, Loendersloot BV

Hvordan kan intelligente transportsystemer (ITS) bidrage til at skabe grønne, sunde og levende byer?

København viser, hvordan ITS kan anvendes til at understøtte overgangen mod nul emissioner. For at opnå dette er innovative teknologier en nødvendighed. ITS kan skabe rammerne for at bringe disse elementer sammen, facilitere en mere effektiv brug af eksisterende infrastruktur og støtte positive ændringer i menneskelig adfærd. At skabe bæredygtige transportrutiner er ikke alene essentielt for individets fysiske og mentale sundhed, men også borgeres sundhed som helhed.

Hvordan vil førerløse teknologier forandre storbyer fremover?

Moderne storbyer er lig med mange mennesker, der pendler de samme lignende ture frem og tilbage. Førerløse og samarbejdende teknologier vil åbne op for muligheden for at øge kapaciteten i den eksisterende infrastruktur og optimere flowet i trafikken. Det vil gøre det muligt at effektivisere investeringer i infrastrukturen samt minimere faktorerne for menneskelige fejl og distraktioner. Samtidig vil det revolutionere folks daglige rutiner, hvor der i øjeblikket stadig bruges (og spildes!) meget tid bag rattet.

Hvilke teknologiske tendenser, tror du, bliver de mest iøjnefaldende ved ITS World Congress 2018 i København?

Københavns nye trafikstyringscenter i Trafiktårnet viser, hvordan moderne teknologi kan bidrage til at forbedre trafikken og reducere CO2-udslippet. Demonstrationsprojekterne C-Mobile og NordicWay demonstrerer begge løsninger, der er kompatible og arbejder sammen på tværs af forskellige leverandører og kommunikerer mellem køretøj og infrastruktur. Københavns tilgang til at anvende denne tilgang til cykler er i verdensklasse. Endelig er MinRejseplan app’en et udstillingsvindue af moderne teknologi, der hjælper med at forbedre dagligdagen for borgere i København.

Svend Tøfting, Projektleder, Regional Udvikling, Region Nordjylland

Hvordan kan intelligente transportsystemer (ITS) bidrage til at skabe grønne, sunde og levende byer?

Digitale platforme kan bidrage til at optimere transportmulighederne i vore byer. Det kan bl.a. være ved multimodale informationssystemer, som kan fremme anvendelse af kollektiv trafik, delebiler og samkørsel. Samtidig kan delebiler reducere antallet af biler i byerne og frigøre p-arealer til andre formål, og intelligente signalanlæg kan optimere trafikafviklingen og reducere antal stop for tunge køretøjer og reducere CO2 udledningen. Endelig kan fremme af cyklisme i transportkæden – bl.a. med prioritering i signalanlæg – give væsentlige bidrag til trafikafviklingen og bidrage til folkesundheden.

Hvordan vil førerløse teknologier forandre storbyer fremover?

De førerløse teknologier vil ikke på kortere sigt betyde færre biler i byerne. De giver umiddelbar mulighed for færre parkerede biler i byerne, men hvis der ikke satses på samkørsel, så vil mange tomme køretøjer blot fylde op i gaderne og give større trængsel. Bilerne skal i højere grad deles, og der skal etableres rammer, som gør det mere attraktivt at anvende samkørsel og delebiler såfremt trængslen ikke skal stige i byerne som følge af de førerløse biler.

Hvilke teknologiske tendenser, tror du, bliver de mest iøjnefaldende ved ITS World Congress 2018 i København.

Der vil på kongressen primært blive sat fokus på to områder, og det er anvendelse af førerløse teknologier og Maas (Mobility as a Service). Grundtanken i MaaS er, at vi skal anvende flere forskellige transportmidler afhængig af den enkelte tur. Vi skal også kunne sammensætte den enkelte tur af forskellige transportmidler – delebiler, kollektiv trafik m.v. Der vil på kongressen blive præsenteret mange platforme for multimodale transportløsninger, som kan understøtte MaaS tankegangen. Eksempelvis får alle delegerede en app, som de kan anvende til transport under kongressen. Den er baseret på det helt nye MinRejseplan, som er udviklet i Nordjylland. Det andet store område er førerløse biler og anvendelse af de bagvedliggende teknologier. Disse teknologier er allerede på vej ind i vore biler og vil allerede nu få stor indflydelse på vore biler.

Jacob Bangsgaard, CEO, ERTICO – ITS Europe

Hvordan kan intelligente transportsystemer (ITS) bidrage til at skabe grønne, sunde og levende byer?

ITS omfatter en række teknologier og systemer som alene eller i kombination kan forbedre mobiliteten og derved livskvaliteten i vores byer. Ved at bruge de data, som er tilgængelige, kombineret med ny teknologi i biler, smartphones og infrastruktur kan vi gøre mobiliteten grønnere, mere sikker og effektiv og ikke mindst sætte brugeren i centrum, som så får mulighed for at vælge den kombination at transportmuligheder, som passer bedst til det individuelle behov.

Hvordan vil førerløse teknologier forandre storbyer fremover?

Vi har allerede førerløse tog i mange byer, vi vil se førerløse busser i bybilledet snart, og førerløse biler er ved at være parate til at tage skridtet fra test til implementering. Vi vil se nye transportudbud på markedet, som vil tilbyde brugerne ruter, der passer bedre til de enkeltes behov. For bilers vedkomne vil det primært være ”last mile” løsninger, hvor de vil blive brugt i transporten til og fra trafikknudepunkter. Om man vil tillade et mix i fremtidens byer imellem selvkørende og traditionelle biler, kan eksperterne ikke helt blive enige om. Det er klart, at hvis selvkørende biler trækker kunder fra den offentlige transport, og hvis vi ser en stor øgning af biler, som cirkulerer for at søge efter brugere, så vil det ikke nødvendigvis forbedre mobiliteten i byerne. Men der er nogle år endnu til at finde en løsning på det problem.

Hvilke teknologiske tendenser, tror du, bliver de mest iøjnefaldende ved ITS World Congress 2018 i København?

Jeg tror, at der i København vil være fokus på specielt byerne og på de kollektive transportløsninger. Konferencen er kun blevet afholdt én gang før i Norden i 2009, hvor Stockholm var vært. Det, som er så karakteristisk ved de nordiske storbyer, er bæredygtige mobilitetsløsninger, og jeg tror, at man glæder sig fra hele verden til at komme til København og specielt se på cykelkulturen, hvor vi nu også ser ITS løsninger blive brugt. Mange lande drømmer om en dag at få etableret ”the Copenhagen Transport Model”, og det er noget, som Danmark kan være specielt stolt af. Udover det skandinaviske islæt på verdenskongressen vil vi få demonstreret det nyeste udstyr indenfor telekommunikation, selvkørende køretøjer, trafikstyring, road charging, parkeringssystemer etc., så der kommer en masse spændende ITS til København i september, hvilket er grunden til, at eksperter fra hele verden glæder sig til at opleve denne 25. verdenskongres.

Francisco Camara Pereira, DTU Professor, Machine Learning for Mobility group leader

Hvordan kan intelligente transportsystemer (ITS) bidrage til at skabe grønne, sunde og levende byer?

ITS består af en meget bred vifte af teknologier, som er blevet udviklet siden 70’erne og indtil nutidens kunstige intelligens, autonome mobilitet og avancerede computerteknik. Som med mange tidligere opfindelser, der bruges korrekt, kan ITS systemer komme samfundet til gode. Et par eksempler:

  • Intelligente trafiklys kan forbedre trafikflowet og reducere antallet af accelerationer (som genererer mere forurening og bruger mere energi). De medvirker også til at gøre rejsen mere komfortabel, særligt offentlig transport. Hvis de kombineres med den rette politik, kan de stimulere brugen af cykler og flere gåture, og hvis vi prioriterer dem over mindre sunde transportformer.
  • Trafikforudsigelsesalgoritmer kan hjælpe trafikledere til at træffe bedre beslutninger, særligt i forbindelse med ulykker, store events, ekstreme vejrforhold m.v. – og også hjælpe brugeren.
  • Nye køreteknologier vil gøre det meget mere sikkert at køre eller blive kørt.

Hvordan vil førerløse teknologier forandre storbyer fremover?

Nogle resultater er allerede blevet præsenteret, og de viser, at vi på den ene side dramatisk kan reducere antallet at køretøjer i en by, men på den anden side øge antallet af rejser, og dermed måske øge trafikken, da borgerne måske vil foretrække små biler frem for offentlig transport. Men det afhænger også af politik, f.eks. i forhold til prisen.

Hvilke teknologiske tendenser, tror du, bliver de mest iøjnefaldende ved ITS World Congress 2018 i København?

Vi kommer til at se forenet nyskabende teknologi inden for autonome og forbundne køretøjer. Jeg mener, at de vil være meget mere end blot ”koncepter”. Vi vil få mulighed for at prøve dem, som det er tilfældet mange steder efterhånden. Men oveni det, og det relaterer til mig, så er jeg nysgerrig på, hvad virksomheder er villige til at vise inden for kunstig intelligens. Det er, for mig, det næste skridt.