Da velfærdsteknologi i 2010 for alvor kom på dagsordnerne i landets byråd, var Horsens en af de første kommuner til at invitere robotstøvsugerne indenfor på plejehjemmene. Også Aarhus, Høje-Taastrup og Norddjurs kommune var med i forsøget, der senere viste sig som en overordentlig succes. Teknologien stillede nemlig flere gevinster i udsigt, blandt andet en markant forbedring af arbejdsmiljøet for de næsten 100.000 mennesker, der i dag er ansat i ældreplejen.

”Støvsugning er enorm hårdt for ryg og arme, især når der er tale om store, åbne arealer, som der er mange af rundt omkring på plejehjemmene. Selvom almindelig støvsugning stadig forekommer fra tid til anden, har indførelsen af robotstøvsugere altså betydet en stor aflastning for vores medarbejdere på plejehjemmene”, siger Annalise Dahl, der er Sundhedscenterleder i Horsens Kommune.

Det er dog ikke kun rent fysisk, at ældreplejen har nydt godt af robotstøvsugernes aflastning. En anden af støvsugernes vigtigste funktioner er nemlig, at frigøre arbejdstimer hos plejepersonalet, der kan flyttes fra rengøring over i egentlig omgang med de ældre, fortæller Annalise Dahl.

Den kommunale ældreplejes fornemmeste opgave er at tage hånd om de ældre, Styrke dem i forhold til at understøtte og håndtere eget liv,  hjælpe dem i deres hverdag og snakke med dem. De selvkørende støvsugere frigør altså nogle menneskelige ressourcer, der i allerhøjeste grad er brug for andetsteds.

”Den kommunale ældreplejes fornemmeste opgave er at tage hånd om de ældre, Styrke dem i forhold til at understøtte og håndtere eget liv,  hjælpe dem i deres hverdag og snakke med dem. De selvkørende støvsugere frigør altså nogle menneskelige ressourcer, der i allerhøjeste grad er brug for andetsteds”, siger hun.

Ikke i hjemmet

Selvom plejehjemmene i Horsens Kommune har nydt godt af robotstøvsugernes utrættelige arbejde, så har de også visse begrænsninger. Derfor har man i den midtjyske kommune fravalgt at benytte sig af teknologien i ældreboliger og andre private hjem, da man ikke mener, udbyttet på nuværende tidspunkt er stort nok, siger Annalise Dahl.

”Teknologien egner sig ikke særlig godt til private hjem, fordi der er en masse møbler og forhindringer for støvsugerne, ligesom der er meget færre kvadratmeter at støvsuge i forhold til et plejehjem med flere hundrede ældre. Det klarer vores hjemmehjælpere altså stadig på god, gammeldags manér”.

Desuden påpeger Kirsten Marie Kristiansen, der er Leder af rengøringen i Horsens Kommune, at selvom robotterne i vid udstrækning frigør hænder til andre opgaver, så skal der også stadig bruges ressourser på at holde maskinerne i ilden.

”Støvsugerne er ikke en mirakelløsning, der egenhændigt kan holde fællesarealerne rene. Maskinerne skal jo stadig regelmæssigt tømmes og lades, ligesom vi fra tid til anden skal gå især lister og hjørner efter, hvor maskinen naturligt nok har svært ved at nå ind”, fortæller hun.

Der er imidlertid sket meget indenfor selvkørende støvsugere over de seneste år, og som teknologien bliver forbedret, forventes den at komme til at spille en central rolle for, at ældreplejen i fremtiden i endnu højere grad kan have mennesket og den menneskelige omsorg i centrum.