Profil:

  • Bent Hansen, født i 1948.
  • Socialdemokratisk regionrådsformand i Region Midtjylland siden 2006.
  • Cand. Mag. i samfundsfag og historie fra Aarhus Universitet 1976.
  • Medlem af Viborg Amtsråd i 1981 og fra 1990 amtsborgmester.
  • Har sideløbende haft en lang række tillidsposter.

Der er pres på de offentlige sektor i disse år, hvor der indtil videre bliver færre i den erhvervsaktive alder til at forsørge de ældre, ligesom ny viden, teknologi og medicin giver nye muligheder for behandling.

Offentlig-privat samarbejde har længe været på dagsordenen, men i de senere år er der også kommet fokus på innovationsmulighederne ved samarbejde mellem sektorerne.

Der er allerede flere eksempler på offentlig-private innovationsprojekter, som har haft positive effekter på eksempelvis hospitalerne.

”Der er to overordnede hensyn i forbindelse med offentlig-private innovationsprojekter, og det er dels at bringe ny viden til hospitalerne, så vi fortsat kan sikre en effektiv opgaveløsning med blandt andet ny IT-teknologi. Desuden kan de private virksomheder få en mulighed for at prøve deres ideer af i et virkeligt miljø og få testet om produktet eller teknologien er salgbar,” fortæller Bent Hansen, formand for Danske Regioner og understreger, at det er vigtigt, at vi erkender, at vi er et lille land, og samarbejdet gavner vores erhvervsliv.

Det offentlige må også tænke ud af boksen og afprøve helt nye tiltag, der fokusere på udfordringer i sundhedssektoren.

Akuttavler er stor succes

Bent Hansen fremhæver flere eksempler på, hvor de offentlige-private innovationsprojekter har haft succes. Det gælder for eksempel ’akuttavlerne’, som i dag findes på stort set alle danske hospitaler.

”Det var et projekt, der fandt sted i samarbejde med et meget lille firma, Cetrea, der testede tavlerne af i et udviklingsprojekt i samarbejde med Regionshospitalet Horsens. Her er der ikke tale om tavle og kridt, men et elektronisk overblik over aktiviteterne på hospitalet. Det betyder, at man kan følge patienten fra indlæggelsen, personalet og operationsstuerne, hvilket sparer en masse ringeri mellem personalet. Det giver en betydelig ressourcebesparelse og en større tilfredshed blandt patienterne, der oplever færre aflysninger og forsinkelser m.m.,” forklarer han og tilføjer, at det er et fantastisk styringsinstrument, og firmaet Cetrea eksporterer i dag også til det meste af verden med mange medarbejdere.

Vigtigt at tænke innovativt

I 2011 kom OPI, ifølge Bent Hansen, ind under Markedsmodningsfonden, og det har medført flere projekter. Det gælder dog om at fokusere rigtigt og tænke innovativt og langsigtet, mener han.

”Det offentlige må også tænke ud af boksen og afprøve helt nye tiltag, der fokusere på udfordringer i sundhedssektoren. Man må sætte et kritisk lys på faktorer, der kan gøres bedre. Det kan for eksempel være infektionsområdet, hvor der i dag eksperimenteres med robotløsninger. Man skal passe på, at det ikke bare bliver en lang række småprojekter, men et afgrænset område, der kan have betydning for hele landet. Små projekter kan sagtens være gode, men det er også vigtigt at tænke stort. Det må man drøfte med de private virksomheder i forbindelse med innovationssamarbejdet, mener han.

I Nordjylland har de succes med et telemedicinsk projekt for KOL-patienter, som selv kan tage prøver og sende resultatet ind til hospitalet.

Nye rammer og succes med telemedicin

I dag er der en række meget store byggerier af de nye supersygehuse i gang, og det er også en mulighed for at tænke helt nyt. Bent Hansen påpeger, at man med de nye rammer har vinduet åbent for nye metoder, men det man skal selvfølgelig ikke bare satse på nyt, men udnytte den nye viden, der er kommet frem mange steder.

”En del af løsningen på mange af de kroniske områder for ældre er blandt andet telemedicin, hvor den nye teknologi blandt andet giver patienterne bedre vilkår. Her er man langt fremme i hele landet med diabetespatienterne, som kan tilses i eget hjem af sundhedspersonalet, som kan indsende billeder af eksempelvis sår til speciallægerne på hospitalet, der kan anvise den rette handling på stedet. I Nordjylland har de succes med et telemedicinsk projekt for KOL-patienter, som selv kan tage prøver og sende resultatet ind til hospitalet. Herved undgås mange af de unødvendige genindlæggelser, og det skal udbredes til hele landet,” forklarer han og påpeger, at der er sat penge af til nye innovative løsninger i både kommuner og regioners budgetter.