I 2013 manglede London-hospitalet, Imperial College Healthcare, desperat nyt operationsudstyr på kardiologiafdelingen. Hospitalets pressede økonomi betød imidlertid, at Imperial College Healthcare stod ved en skillevej. Enten kunne hospitalet købe det nødvendige udstyr på afbetaling, eller de kunne helt vælge at outsource deres hjerteoperationer andetsteds. Løsningen blev imidlertid en ganske unik mellemvej, der i dag har fremtidssikret hospitalet på en helt enestående måde, fortæller David French, der er økonomichef på Imperial College Healthcare.

”I stedet for en traditionel købsaftale, indgik vi et meget mere omfattende samarbejde med en medicovirksomhed, der ikke bare involverede nye investeringer i medicinsk udstyr, men betød en komplet omvæltning af hospitalets drift. Udover vores nye maskiner fik vi nemlig også adgang til en uvurderlig ekspertise indenfor hospitalsverden, og det fik os til at indse, at vi ikke udnyttede vores fulde økonomiske eller menneskelige potentiale”, fortæller David French

Vi er jo ikke et privathospital, så vores samarbejdsaftale har intet at gøre med at skabe profit, men rettere at sikre den bedst mulige behandling af vores patienter.

I november 2013 blev en helt ny driftsplan for afdelingen sat i værk, der over syv år vil kunne effektivisere hospitalets arbejde og nedbringe spild af ressourcer for næsten 16 millioner kroner. Ifølge overlæge og afdelingschef Kevin Fox, er de omfattende besparelser imidlertid ikke noget, der går ud over patientplejen.

”Selvom der er kommet langt mere fokus på, hvordan vi bruger vores midler, så har vi i doktorstaben på intet tidspunkt følt os rationeret. Tværtimod har vi fået finansieret udstyr til to helt nye operationsstuer, og vi kan lettere komme til ledelsen med ønsker om nyanskaffelser nu, end vi kunne for to år siden. Der har altså rettere været tale om en rationalisering”, siger Kevin Fox.

Operation til tiden

En af de mest afgørende ændringer på Imperial College Healthcare er ifølge Kevin Fox, at man i dag opererer med en helt anden forståelse for vigtigheden af tid.

”Når en operation i dag er planlagt til klokken 09.00, går den i gang på klokkeslaget, og ikke fem minutter over. Stuen er klargjort, de nødvendige remedier er fundet frem, og personalet er klar til at påbegynde deres arbejde. Det praktiske og administrative arbejde med at erhverve og lagerstyre al vores medicinske udstyr er simpelthen lagt ud til vores nye samarbejdspartner, så vi som læger i langt højere grad kan dedikere vores tid, til det vi er bedst til - at hjælpe patienterne”, siger han.

Når en operation i dag er planlagt til klokken 09.00, går den i gang på klokkeslaget, og ikke fem minutter over. Stuen er klargjort, de nødvendige remedier er fundet frem, og personalet er klar til at påbegynde deres arbejde.

Det bakker David French op om. ”Den engelske sundhedssektor er under et enormt økonomisk pres. Befolkningen bliver i gennemsnit ældre, og flere har brug for medicinsk hjælp. Det stiller stadig højere krav til hospitalernes effektivitet, men hvor vi for få år siden dårligt kunne følge med, så er vores arbejdsgange i dag blevet så strømlinede, at vi kan hjælpe flere patienter, med samme budget som tidligere”, siger han.

Frie hænder

En anden helt afgørende fordel for hospitalet er, at al kontakt med leverandører nu foretages af den nye samaarbejdspartner. Det har ikke bare frigjort menneskelige ressourcer i form af læger og sygeplejersker, men har også betydet, at der i dag er forhandlet bedre aftaler på en lang række udstyr.

Selvom samarbejdet har stillet nye krav til personalets procedurer, så har det ikke besværliggjort hverdagen på hospitalet, mener David French.

”Med sådan et partnerskab følger naturligvis nogen krav til generel rapportering og dokumentering. Det er imidlertid ikke en hæmsko, men har rettere betydet, at vi har fået mere fokus på, hvordan vi drifter vores hospital mest hensigtsmæssigt”, siger økonomichefen, før Kevin Fox tager over.

”Vi er jo ikke et privathospital, så vores samarbejdsaftale har intet at gøre med at skabe profit, men rettere at sikre den bedst mulige behandling af vores patienter. Derfor har vores patienter formodentlig ikke lagt mærke til den store omvæltning der foregår bag kulisserne, bortset fra de i højere grad bliver behandlet til tiden”.