John Deere AB
Leasing af landbrugsudstyr

I takt med at omverden forandres for landbruget, skal muligheden for at fornye og udvide maskinparken også forandres. Tidligere har den traditionelle afbetaling været den mest almindelige form for finansiering, men likviditeten i dagens landbrug er vigtig. Derfor ønsker man ikke at binde penge i aktiver, fordi de behøves for at have et ekstra råderum i bedriften.

John Deere har derfor udvidet sin finansieringsportefølje med operationel leasing, hvor vi også inkluderer PowerGard, som vi kan tilbyde med faste omkostninger/time eller omkostninger/hektar. Kunden behøver hermed ikke at binde sine penge og kan koncentrere sig om sin bedrift og få mulighed for at udskifte maskinparken f.eks. hvert 5. år.

Mange erhvervsdrivende, der bruger landbrugsmaskiner, benytter sig efterhånden af leasingaftaler frem for at købe maskinerne kontant. Det gælder også Martin Børsting, som ejer en maskinstation i Skive.

Han har blandt andet valgt at lease mange af sine traktorer, og det er der flere grunde til.

”Det har en nogle klare likviditetsmæssige fordele, fordi man ikke skal ud at låne en masse penge,” siger Martin Børsting.

Men en operationel leasingaftale får man en vis sikkerhed, idet der ikke opstår uforudsete omkostninger.

Landbrugsmaskiner er sjældent billige, og vælger man at købe dem kontant, kræver det derfor gerne dyre lån, som rammer likviditeten hårdt. For en erhvervsdrivende, der anskaffer sig mange maskiner, kan det føre til økonomisk sårbarhed.

Derfor er leasing blevet et populært alternativ. Det er en finansieringsform, som går ud på, at leasingtager får den fulde brugsret over maskinen, mens udlejeren har ejendomsretten. Ved aftalens indgåelse udbetaler leasingtageren en procentdel af maskinens værdi, og derefter afdrager man månedligt, kvartalsvist eller årligt i den periode, leasingaftalen løber over.

Ved leasingsaftalens udløb har leasingtageren, alt efter aftalens karakter, mulighed for at levere maskinen tilbage eller købe den for dens restværdi.

Leasing med lave renter

Leasingaftalerne er ofte særlig attraktive, når det gælder landbrugsmaskiner, fortæller Martin Børsting.

”Mange maskinforhandlere har rigtig gode finansieringskoncepter, der sikrer en rente, som ofte er lavere end den rente, man skal betale ved et købslån,” siger han.

Den lave rente og likviditetsfordele har betydet, at Martin Børsting næsten altid leaser sine maskiner i dag.

To former for leasing

Der findes indtil videre to former for leasing. Den traditionelle form kaldes finansiel leasing, og her har leasingtageren alle de finansielle risici. Den anden og nyere form kaldes operationel leasing. Her hæfter udlejeren for risici og service.

Ved operationel leasing aftaler leasingtager og udlejer et fast ekstrabeløb, som indgår i leasingudbetalingerne. Til gengæld får man derved en fuld servicekontrakt, så hvis maskinen skal til service, er det på udlejerens regning. Nogle leasingaftaler indeholder desuden forsikring af maskinen.

Operationel leasing er derfor selvsagt dyrere end finansiel leasing, men det kan godt betale sig, hvis man vil være på den sikre side, mener Martin Børsting.

”Men en operationel leasingaftale får man en vis sikkerhed, idet der ikke opstår uforudsete omkostninger. Jeg har selv benyttet mig af operationel leasing, og jeg tror, at vi vil se flere af den slags aftaler i fremtiden,” siger han.