Forbedret diagnostik før behandling – ”Sokkeprøvediagnostik er p.t. et godt og præcist redskab til vurdering af behovet for antibiotikabehandling af diarresygdomme. I fremtiden vil landmanden selv kunne udføre test ved hjælp af et lille håndholdt PCR-apparat. Sådanne ”point-of-care diagnoser” er nødvendige for at sikre den korrekte anvendelse af f.eks. sektionsvis flokmedicinering, der har vist sig mere effektiv end intensiv enkeltdyrsbehandling.”

Hygiejne

”Staldrengøring og produktion efter ”alt ind-alt ud”-princippet kan forbedres. Der er behov for mere rengøringsvenlige stalde, hvor smitteoverførsel f.eks. via spalter i drænede betongulve kan undgås. Der arbejdes med udvikling af PVC-stier, der efter hvert hold grise kan køres gennem særlige vaskemaskiner for at sikre en fuldstændig rengøring.”

Foder 

”Forebyggelse af diarrésygdomme kan foregå ved foderinterventioner, f.eks. gradvist foderskift, høj proteinkvalitet, grov formalingsgrad eller tilsætning af organiske syrer. Hvis man i fremtiden vil undgå zink, så er foder tilsat oprensede antistoffer en lovende mulighed. Hos søer, der står lige før faring, er et fiberrigt foder med til at forebygge sygdom og behandling i relation til fødslen.”

Vacciner 

”Vaccinationer kan i mange tilfælde spare væsentligt på behovet for antibiotika. Den enkelte landmand vurderer i samarbejde med dyrlægen, om det er aktuelt at vaccinere i en besætning. Produktion af skræddersyede vacciner baseret på bakterier isoleret i den enkelte besætning, giver mulighed for en målrettet immunisering.”

Opdræt af svin uden brug af antibiotika

Der er for nylig opstået et marked for svinekød fra dyr opdrættet uden brug af antibiotika. For landmanden betyder dette, at han kan opnå 2 kroner ekstra per kg. svinekød. På baggrund af den ekstra betaling og anvendelse af de ovennævnte principper kan det lade sig gøre helt at undgå antibiotikabehandling for ca. 2/3 af dyrene i en besætning.”