Du kan selv lave forretning med opfindelsen, du kan sælge den eller licensere udnyttelsesretten til andre. Indtægterne herfra betaler således investeringen i innovation. Samtidig er patenter et ’trade-off’, fordi det, man har opfundet, offentliggøres. Det giver andre mulighed for at videreudvikle på din opfindelse, med øget teknologisk udvikling som resultat.

Kan virksomheder drage nytte af patentsystemet?

Mange teknologivirksomheder i Danmark overvåger patentaktiviteten på de områder, der har betydning for deres forretning. Den viden de opnår her, bruger de både til inspiration i deres egen udvikling af kerneteknologier og strategisk i forbindelse med virksomhedens samarbejder og forretningens udvikling.

Hvilke behov dækker patenteringen over?

Virksomhederne skal overveje deres behov, når de patenterer. F.eks. har nogle virksomheder behov for at få et patent udstedt hurtigt, så det beskytter deres produkter på væsentlige markeder. Derfor har Danmark indgået aftale med bl.a. USA, Japan, Sydkorea og Rusland om en fast-track ordning – den såkaldte Patent Prosecution Highway - der sparer virksomheden for både tid og penge, når de skal opnå en patentrettighed.

Patenter er konkurrenceevne

Patenter anses i dag i højere grad som et aktiv, virksomheden kan handle med, til gavn for produktudvikling, markedsføring og salg. Der er en stigende global handel med patentrettigheder, og internationalt ses en tendens til at industriel udvikling går fra ’lukket’ innovation hen imod åben innovation, hvor virksomheder bidrager med hver deres hjørne af en samlet udvikling af produkterne. At have patenter betyder derfor, at virksomheden i højere grad får mulighed for både at samarbejde og klare sig i konkurrencen.