Det gik ikke i første omgang. SAFE Green Logistics’ ansøgning om innovationsmidler fra EU’s pulje til forsøg med energieffektive transportløsninger førte til afslag, men det slog ikke de ambitiøse iværksættere ud.

De forsøgte igen, og i anden omgang lykkedes det. Virksomheden fik, sammen med en tjekkisk partnervirksomhed, tildelt godt 1,1 mio euro til at føre projektet ud i livet.

”Vi er helt vildt taknemmelige over, at vi er kommet igennem nåleøjet. Det er fantastisk, og støtten er en klar forudsætning for, at vi kom videre med projektet,” siger direktør og stifter af SAFE Green Logistics, Heine Blach Jensen.

Vi var kommet rigtig langt med vores teknologi, og vi stod på tærsklen til kommercialisering. Men den økonomiske byrde var for stor, så vi valgte at søge støttemidler.

Han har, sammen med sine partnere i virksomheden, udviklet et nyt system til at overføre bl.a. containere fra lastbiler til jernbanevogne samt et koncept, hvor godset kan sorteres via jernbanen. Det gør det muligt at flytte lasten fra vej til bane uden brug af dyre og besværlige kraner og kombiterminaler.

Systemet kan flytte godstransporten over på jernbanerne og dermed lette det store tryk, som lastbiltransporten sætter på både trafikken og miljøet.

Støttemidler faldt på et tørt sted

Projektet har eksisteret i godt 10 år, og Heine Blach Jensen, som har en lang karriere i speditions- og shippingbranchen bag sig, har gennem årene postet mange penge i projektet. Nu manglede det sidste ryk.

”Vi var kommet rigtig langt med vores teknologi, og vi stod på tærsklen til kommercialisering. Men den økonomiske byrde var for stor, så vi valgte at søge støttemidler,” forklarer Heine Blach Jensen.

Støtten har ført til, at teknologien nu er ved at blive sat i verden, og snart skal en prototype testes i virkeligheden.

”Det er ikke nok at have idéen på tegnebrættet. Kunderne vil se det virke, og det kan vi heldigvis snart vise dem,” siger Heine Blach Jensen.

Tog ansøgningsprocessen alvorligt

Støtten kommer som nævnt fra EU og gives til innovationsprojekter, der har at gøre med grøn transport.

Heine Blach Jensen er overbevist om, at der er flere årsager til, at de kom igennem nåleøjet:

”Det handler selvfølgelig i første omgang om at have en god idé. Vores teknologi kan understøtte en omlægning af transporten i hele Europa, og det er nødvendigt. Men vi tog også ansøgningsprocessen meget alvorligt og afsatte de fornødne ressourcer. Og som vores eksempel viser, må man ikke give op, selvom man får afslag i første omgang.”