I en foranderlig verden er det behov for, at innovationskraften forstærkes i danske virksomheder, og en af de vigtigste nøgler, til at opnå det, er virksomhedens ledelse og ledere.

For skal en virksomhed kunne fremme en innovativ kultur, og dermed højne vækst og øge konkurrenceevnen, forudsætter det, at ledere skaber de bedste rammer for, at der kan arbejdes innovativt.

- Lederen i sig selv behøver ikke at være innovativ, men en ledelses opgave er at skabe rammerne for innovationskraft og en innovativ kultur i virksomheden, siger rådgivningschef, Niels Henriksen fra interesseorganisationen Lederne.

Han forklarer, at værktøjerne til at kunne skabe de bedste rammer for at fremme innovative medarbejdere ligger i den enkelte leders mindset og ledelseskompetencer.

- Det handler om hvilket mindset den enkelte leder har. Hvis man som leder ikke selv vil løbe nogen risici og ikke accepterer fejl i virksomheden, får man nemt en nulfejlskultur, der ikke fremmer en idérig og innovativ arbejdskultur, siger Niels Henriksen.

Risikovillighed giver mere innovative medarbejdere

Ifølge rådgivningschefen kan risikovillighed og accept af fejl hos lederen også aflæses direkte i medarbejderstaben.

- Er man som leder ikke selv risikovillig og i stand til at tage chancer, vil man være mere tilbøjelig til at rekruttere medarbejdere, der også tager det sikre valg, siger Niels Henriksen.

Han pointerer derfor vigtigheden i, at ledelsen skal ville det, og den er derfor nødt til at se på sit eget mindset.

- Man bør og skal i højere grad rekruttere medarbejdere, der tør komme med nye idéer, siger rådgivningschefen.

Innovation forudsætter nemlig, at der opstår nogle idéer, som netop indebærer en vis risikovillighed, fordi man prøver forskellige ting af, som måske ikke er prøvet før.

- Ved de fleste store innovative idéer, der er blevet omsat til værdi, har der været en masse fejl undervejs, hvad enten det er fysiske produkter eller immaterielle produkter, siger Niels Henriksen.

Derfor bør man som leder, ifølge rådgivningschefen, lægge vægt på, at fejl rent faktisk er en god ting, fordi man kan lære af dem. Og dermed har man et langt bedre udgangspunkt for, at innovationskraften får de bedste vækstbetingelser.

Lad medarbejderne lave opgavens opskrift

Vil man som leder og ledelse skabe de bedste rammer for en innovativ arbejdskultur, må man, udover de rette medarbejdere, også sikre, at der er rum for udvikling af idéer.

For inden der sker innovation, skal man have idéer. Innovation er først noget, når det bliver omsat til værdi.

- Derfor er evnen til at uddelegere opgaver, gennemføre forandringer, skabe dialog og samarbejde vigtige kompetencer, der kan være forudsætningen for, at man kan lave innovation i virksomheden, siger Niels Henriksen.

Det er således vigtigt, at lederen og ledelsen skaber nogle gode rammer for, at den enkelte medarbejder kan tage initiativ. Ligesom samarbejde på tværs i virksomheden har stor betydning for den innovative arbejdskultur.

- Den innovative ledelse siger: ”Her har vi en opgave og målsætninger, men vi ved ikke hvordan vi skal komme derhen”. Innovativ ledelse handler også om at skabe rammerne men ikke levere opskriften, for den er ikke skrevet endnu, siger han.

Lyt til kundens feedback

Et andet område, som har betydning for, at lederen og ledelsen kan fremme en innovativ arbejdskultur, er ved at lytte til kundens feedback.

- Hvis en leder skal skabe rum for innovation, er det vigtigt at fremme en kultur, hvor man lytter til den feedback og kritik, der eventuelt kunne komme fra kunden. Jo tættere lederen og medarbejderne er på kunden, jo nemmere vil man kunne sadle hurtigt om, hvis produktet ikke virker, forklarer Niels Henriksen.

På den måde giver man også plads til, at en medarbejder, der hører om fejl eller kritik fra kunden, i højere grad vil være villig til at viderebringe oplysningerne til ledelsen eller lederen.

Tænk ud af boksen, når medarbejderne skal på efteruddannelse

Ledere skal sikre at de selv, men også deres medarbejdere, kommer ud og henter inspiration og viden fra andre miljøer.

- Typisk når vi taler efteruddannelse, er der en tendens til, at man går til konferencer, efteruddannelser og seminarer med dem, der er i ens egen branche. Men på den måde går man bare i ring og får mere at det samme, siger Niels Henriksen og fortsætter:

- Hvis man som leder vil sørge for, at ens medarbejdere efteruddannes til at tænke innovativt, skal de på konferencer, seminarer eller efteruddannelse er helt tredje sted, end hvad de er vant til.