1. Få valideret din projektidé

Som førstegangsansøger til en EU- eller dansk støtteordning er man ofte ilde stedt. Ét er at få overblik over alle de forskellige programmer. Men mindst ligeså svært er det at få viden om de ting, der ikke offentliggøres, såsom: Passer mit projekt bedst på den ene eller anden støtteordning? Og hvor god skal min idé være for at have en chance? Derfor har du brug for en grundig indledende vurdering af din idé, der potentielt kan spare dig for mange spildte kræfter. I flere regioner har du faktisk gratis adgang til en indledende vurdering af din idé, foretaget af eksperter i støtteordninger. Det gælder f.eks. Region Hovedstaden og Region Midt. Kontakt regionens EU-kontor for nærmere oplysninger.

2. Tag bestik af fordele og ulemper på forhånd

Fordele ved støtteprogrammer som finansieringskilde er især, at den ansøgende virksomhed bevarer selvbestemmelse og undgår både gældsætning og fortynding i ejerandele. Ulemperne er især, at der kan være ventetid på udbetaling af pengene, idet ansøgningen skal evalueres og sagsbehandles, og at firmaet skal være gearet til den projektledelse og afrapportering, der altid følger med brugen af offentlige midler til støtte. Gør op med dig selv, om du kan acceptere disse ting, inden at du beslutter dig for at gå støttevejen.

3. Vær bevidst om kvalitetskravene til ansøgningen

En ansøgning kan ikke skrives med venstre hånd. I flere af de mest attraktive EU- og danske støtteprogrammer, som giver støtte i millionklassen til virksomheder, ligger den overordnede succesrate helt nede omkring 10 procent. Derfor skal du forberede dig på at investere tid og kræfter i ansøgningen. Din projektidé skal samtidig være god, pege frem mod et stort marked og – alt afhængig af det valgte program – give en overbevisende præsentation af de risici, der står i vejen for jeres markedsgennembrud, og som i sidste ende skal berettige brugen af offentlige støttekroner.

4. Hold fokus på forretningen – brug en ekstern konsulent

Hvis du er en travl ejerleder, er du ikke tjent med selv at bruge tid på at skrive støtteansøgninger, som kan kræve uger eller måneders arbejde. Overvej i stedet at samarbejde med en professionel konsulentvirksomhed, som har erfaring med programmerne, kan garantere overholdelsen af formkrav og ofte tilmed dokumentere høje succesrater på ansøgninger, så du har større chance for at nå i mål med støtten.