Den voldsomme vækst vi ser nu skyldes, at digitale og mobile løsninger har fundet vej fra de traditionelle konsumer markeder til industrien: Nye produkter eller produktionsanlæg er ”smarte”, dvs. de forbindes med skyen og følges eller styres fra andre smarte produkter eller systemer. Det skaber såkaldte disruptive løsninger, hvor de traditionelle kunde- og leverandørmønstrer brydes ned og andre stærke værdiskabende løsninger opstår. Digital teknologi kan som bekendt kopieres uendeligt mange gange uden omkostninger. Større danske virksomheder, som har fået et wake-up call, er i fuld gang med at træde ind i den digitale industriverden.

Men hvad stiller den lidt mindre virksomhed op, som i disse måneder bombarderes med forventninger om at hoppe ombord Industri 4.0? Det kan være en overvældende investering, ikke blot i produktionsanlæg og IT-udstyr, men også i omlægning af leverandørkæde, kunderelationer, distributionskanaler, forretningsmodeller og ikke mindst organisationen. Skal man investere i 2 nye robotter, eller i 20 nye medarbejdere? Investeringen skal sammenholdes med ikke blot fremtidig indtjening men også omkostningen ved de risici, der ligger undervejs i forandringsprocessen, hvad enten det er teknologiske, markedsmæssige, produktionsmæssige eller ressourcemæssige risici.      

Ved DTU i Lyngby ligger det innovative rådgivningshus IPU, der i 60 år har udviklet produkter, processer og teknologier til industrien i tæt samarbejde med universiteterne. Som forskningsnær rådgiver, forstår de vigtigheden af, at kunne trække på de rette spidskompetencer fra de stærkeste videns miljøer i Danmark, og kan derved løse specielt komplicerede og tværfaglige problemstillinger. For at imødegå industri 4.0 bølgen, har IPU opsat et beredskab ved at supplere deres netværk af eksterne partnere med specialister i IT, forretningsprocesser og kundeadfærd, som et nødvendigt supplement til et polyteknisk tværfagligt rådgiverteam. Med et specialiseret tværfagligt team, kan IPU hjælpe industrivirksomheder til at forberede deres beredskab til enten at adoptere nye disruptive teknologier eller til at imødegå trusler fra konkurrenters brug af samme. ”Gennem teknologitjek og mere uddybende teknologi-, behovs- og kundeanalyse som basis for udarbejdelsen af en business case, kan vi bistå virksomheder med afklaring før et længere forandringsprojekt. Med denne business case kan virksomheden træffe beslutning om en faseopdelt implementering, og hvor IPU med sine specialister kan bistå undervejs i projektets gennemførelse,” fortæller Hans Enggrob, CEO, IPU.

 Et eksempel på et teknologitjek udført af IPU, som mundede ud i en ”Industri 4.0” løsning, er Maersk Line’s Remote Container Management løsning, hvor IPU udviklede en del af overvågningssoftwaren som muliggør betydelige omkostningsbesparelser, primært knyttet til fysisk inspektion af kølecontainere. Løsningen indebærer kontinuerlig dataopsamling og gps-sporing af alle Maersk Lines kølecontainere (kaldet ePTI). Fordelene er væsentligt reducerede omkostninger, hurtigere omsætningstider, bedre ressourceudnyttelse, reduceret CO2-udledning og generel procesoptimering i Mærsk’s kølecontainer logistik. Operation Manager, Remote Container Mangement, Lars-Henrik Jensen fra Maersk Line siger: ”ePTI som er udviklet af IPU og er en del af Remote Container Management har, ud over de direkte besparelser, gjort Maersk Line i stand til at forbedre og optimere operationelle processer, og giver nu fuld gennemsigtighed under hele transporten”.  Udviklingen blev oprindeligt startet ved et teknologitjek med ovennævnte type af tværfagligt team

Også for mindre virksomheder er potentialet i at ride med på industri 4.0 bølgen meget stor, men kvalificeret og kompetent rådgivning af de dygtigste specialister i den indledende fase er påkrævet. Til det kan IPU samle et stærkt team.