”Der findes selvfølgelig ikke noget generelt svar,” siger Linda Jakobsen, leder for Videncenter for Virksomheders Globalisering, til spørgsmålet om, hvordan danske virksomheder bedst udnytter globaliseringen. ”Man skal se på sin egen virksomhed og sit eget produkt og så se ud i verden og finde frem til, hvor man kan finde noget, der kan styrke virksomheden. Det kan være vidensamarbejde, en billigere produktion, et nyt marked osv.” Det generelle, man kan sige, er dog, ifølge Linda Jakobsen, at det er helt afgørende at have nogle medarbejdere med den fornødne kompetence til at tage hånd om de udfordringer, der følger med globaliseringen.

Globaliseringens forhindringer

Det er således nogle helt andre kompetencer, end hvis virksomheden kun opererer i Danmark, og Linda Jakobsen fremhæver de kulturelle forskelle som en af de største barrierer. ”Der er en fare for, at man undervurderer de kulturelle forskelle, idet man tænker, at hvis juraen og økonomien er på plads, så skal det hele nok gå. Men man kan komme til at begå mange fejl, hvis man ikke har tjek på kulturen. Hvis man underskriver en samarbejdskontrakt i Kina, vil en dansker tro, at man er klar til at gå i gang, men for en kineser er det kun starten på en længere forhandling,” nævner Linda Jakobsen som eksempel og understreger, at det derfor er vigtigt at have den rigtige indstilling fra starten.

Globalt drevet innovation

”Uanset hvilket land, det drejer sig om, skal man have en åbenhed, en nysgerrighed og en ydmyghed over for andre kulturer, og man skal være bevidst om, at vi danskere ser tingene med vores egen kulturs briller, ligesom de andre gør.” Endelig opfordrer Linda Jakobsen til, at vi i Danmark går væk fra at fokusere på de negative sider af globaliseringen. ”Vi skal vende den om og sige, at rigtig mange danske virksomheder i dag lever rigtig godt af globaliseringen. Og skal danske virksomheder vokse, er det jo internationale markeder, det handler om. Så vi skal tale mere om mulighederne, for vi kan ikke overleve, hvis vi lukker øjnene i og håber, at vi uden globalt drevet innovation kan bevare vores konkurrencedygtighed.”