Anders Hundahl

  • Afsætningsøkonom og Master i formidling.
  • Adm. direktør i Asfaltindustrien, brancheforening for virksomheder, der fremstiller og udfører asfaltbelægninger.

”Det er to-tre gange dyrere at lade vejene forfalde, før man gør noget, end det er at vedligeholde kontinuerligt. Tilmed gør dårlige veje og infrastrukturelle vilkår, at virksomheder flytter,” siger Anders Hundahl, Administrerende direktør i Asfaltindustrien, med henvisning til en erhvervsklimaundersøgelse fra Dansk Industri. Det er dobbelt dårligt for kommunerne, der har ansvaret for det misligholdte vejnet. ”Kommunerne kan med fordel kigge på kvarterløft, for ordentlige kvarterer med optimale veje og infrastruktur er ikke kun godt for erhvervslivet, det gør også borgerne gladere og mere trygge,” påpeger Anders Hundahl.

Kommunale veje slår revner

Vedligeholdelse af veje er ikke et spørgsmål om bare med jævne mellemrum at smøre mere asfalt på, og der er ingen faste regler for, hvornår asfaltbelægning og vejbelægning skal udskiftes. ”Man undersøger hver vejstrækning individuelt med et Asset Management-system, der med teknisk-videnskabelige værktøjer og programmer måler en vejs tilstand og finder frem til, hvad der er behov for mht. vedligeholdelsesforanstaltninger,” forklarer Anders Hundahl. Hvis en vejs øverste slidlag - asfaltbelægningen - slår revner, skal der gribes ind omgående. Gør man ikke det, kan det gå ud over det meget kostbare og tykke bærelag, der ligger under det øverste, tynde slidlag. Det er her, kommunerne står med store problemer, for revner er der rigtig mange af i de kommunale veje og anlæg. ”De statslige motorveje har fået et løft siden 2009, mens de kommunale veje lider under et stort og accelererende efterslæb. Slidlaget på de kommunale veje er hårdt angrebet, og ødelæggelserne er nu mange steder nået ned i bærelagene,” slår Ander Hundahl fast. Kommunerne har siden strukturreformen i 2007 haft ansvaret for cirka 70.000 km asfalterede veje, mens staten står for cirka 3.000 km, hvoraf det meste er motorveje.

Vejfond er vejen frem

”For et rette op på problemerne med vejene skal infrastrukturen tænkes langsigtet med et sigte på 20-30 år frem. Problemet er, at politikerne tænker kortsigtet i valgperioder,” siger Ander Hundahl, men peger selv på en mulig løsning: ”Der bør etableres en vejfond for kommunerne. Der findes fonde på andre områder, for eksempel er der en togfond, og det vil være rigtig god samfundsøkonomi også at lave en vejfond.”