”Noget af det første en kommune skal beslutte er, hvilken standard, den vil gå efter, ” siger Lars Bolet, der er lektor ved Institut for Planlægning på Aalborg Universitet. ”Skal den her vej være ryddet for sne i alle døgnets timer eller kun nogle af dem, og hvor hurtigt skal den være det osv. Der er et nogenlunde naturligt hierarki på veje, og der er fornuft i at sige, at man ikke kan klare alle på samme tid. Samtidig kan man spørge, om det er rigtigt, at der er nogle, man slet ikke når. Men det er noget, politikerne beslutter.”

Salt eller saltlage

Dernæst handler det om at få opgaven udliciteret og få den bedst mulige pris. Og så skal saltspredernes ruter fastlægges, så de er så effektive som muligt. Endelig er der beslutningen om, hvad der skal spredes. Lars Bolet forklarer, at man i det tidligere Fyns Amt eksperimenterede med at sprede ren saltlage i stedet for salt. ”Fidusen er, at man kan spare miljøet for 1/2-2/3 af saltmængden til samme pris. Det diskuteres så, om saltlage er lige så godt, og der er forskellige synspunkter afhængig af, hvem man spørger. Slutdokumentationen kom aldrig, fordi amterne blev nedlagt, men der er f.eks. stor interesse for brugen af saltlage i udlandet,” siger han.