Søren Bülow er sekretariatschef i Dansk Vejforening, og han starter med at pointere, at det er svært at opstille generelle regler for, hvordan man bedst vedligeholder vejnettet. ”Men rettidig omhu handler jo om, at man skal udskifte slidlaget, altså asfaltbelægningen, når der er behov for det. Bare at lappe huller er som regel en nødløsning, og hvis man kun lapper huller, risikerer man at en enkelt vinter river det hele op,” siger han. Vedligeholder man i god tid, bliver regningen også typisk langt mindre, end hvis man venter og venter – indtil der reelt skal bygges en helt ny vej, fordi den gamle ikke står til at redde.

Afhænger af mange faktorer

Han forklarer, at det måske kan være hvert 5. år, det er hensigtsmæssigt med en udskiftning af slidlaget, men at det afhænger af mange faktorer. Nedbrydelsen af slidlaget er således primært afhængig af trafikken på vejen og af vind og vejr. Men derudover har asfalten dog også en vis levetid, idet den tørrer ud med tiden, så den holder mindre og mindre godt. Søren Bülow fortæller, at staten for eksempel opererer med en gennemsnitlig levetid på 8-9 år for deres vejbelægninger. Og så handler god vejvedligeholdelse også om meget mere end bare selve belægningen, forklarer han. ”Det gælder om, at alt vejudstyr er i orden: At der er synlig og reflekterende afstribning, synlig skiltning og autoværn på relevante steder. Den slags bliver også medtaget med tiden, og her betales omkostningerne ikke direkte af kommunen, men af de trafikanter, der måske ender i en ulykke.”

Brug LED-lamper og spar

Søren Bülow nævner også et eksempel med kommuner, der sparer på elregningen ved at slukke for hver anden lygtepæl, eller lignende fantasifulde tiltag, og han understreger, at det er den forkerte måde at gøre det på. For det er vigtigt at huske, at dårlig vedligeholdelse af vejnettet ikke bare giver en større regning på lang sigt, men at det også øger risikoen for trafikulykker. ”En bedre måde at gøre det på er her at bruge LED-lamper, for så vil de spare det samme uden det går ud over trafiksikkerheden,” siger han og nævner en af de undersøgelser, der har påvist sammenhængen mellem ulykker og vejvedligehold.

Dårlig vedligeholdelse giver ulykker

For et par år siden viste en rapport fra Havarikommissionen for vejtrafikulykker, ”Eneulykker med bilister under 25 år” på baggrund af en analyse af 32 ulykker med unge førere således, at en dårlig vejtilstand kan føre til ulykker. I 21 af de 32 ulykker var en eller flere ulykkesfaktorer knyttet til vejen og omgivelserne. ”Havarikommissionen fandt, at i tre af de undersøgte ulykker var manglende eller misvisende vejmarkering en medvirkende årsag til ulykken. Det er en indikation af, at tydelig og tilstrækkelig vejmarkering virkelig betyder noget i relation til trafiksikkerheden, for i en ulykkessituation er det en vigtig faktor, om man hurtigt kan aflæse vejens forløb. At vejens overflade er velholdt, så bilen kan stå fast på vejen, er naturligvis også vigtigt,” siger Søren Bülow.