Livet tæt på en motorvej eller en trafikeret bygade kan medføre sygdomme som diabetes, blodpropper og visse former for kræft, som følge af både forureningen samt de psykiske påvirkninger trafikstøj kan medføre. Men der er mange muligheder for at dæmpe den sundhedsskadelige trafikstøj i nærheden af boligerne. Det kan man læse i en ny hvidbog for trafikstøj, som gennemgår støjens konsekvenser og mulige løsninger.

Sygdom koster samfundet penge, og så gavner mange af tiltagene mod støj også miljøet.

I alt ca. 1,4 mio. danskere lever i dag i områder, hvor trafikstøjen overskrider de officielt fastsatte grænser for, hvad mennesker bør opholde sig i.

”Sygdom koster samfundet penge, og så gavner mange af tiltagene mod støj også miljøet,” siger projektleder Kirstine Hjorth Lorenzen fra Gate21, der er en af virksomhederne bag hvidbogen.

”Der forskes løbende i, hvad man kan gøre for at dæmpe larmen fra trafikken, og der er i dag et utal af muligheder, som hver for sig eller i kombination kan betyde meget for lydniveauet,” siger Kirstine Lorenzen.

Hjælper også miljøet

Byplanlægning kan sikre, at de trafikerede veje adskilles fra boligområderne i fremtiden. Men der er også mange løsninger, der kan indføres på kortere sigt.

”Særligt trafikplanlægning kan nedbringe både støj, emissioner og CO2-udledning. Bedre offentlig transport, lavere fartgrænser og elbiler mindsker også både støj og miljøbelastning,” siger Kirstine Lorenzen og peger også på støjisolering af boligers vinduer og facader, der mindsker boligens energiforbrug.

Elbiler har dog hovedsagligt en effekt i de tætte byer, men ingen effekt ift. larm fra motorveje, påpeger hun. Her kan støjreducerende asfalt i kombination med støjreducerende dæk samt støjskærme betyde meget for støjniveauet.

I hvidbogen uddyber eksperterne de mange muligheder og giver anbefalinger til, hvordan man kan sætte mere fokus på problemet og øge den i dag begrænsede indsats.