Af Bo Christensen

Sydtrafik er det første trafikselskab, der har fået alle deres produkter, såsom pendlerkort, ungdomskort og lokale pensionistkort, integreret med rejsekortet og digitale medier, f.eks. mobiltelefon. 

Rejsekortet og de digitale medier leverer detaljerede data tilbage til Sydtrafiks systemer, som de nu bruger til at hjælpe kommunerne med at planlægge deres kollektive trafik endnu bedre. Det er bl.a. data på, hvilken passagertype – pensionist, ung, voksen - der bruger kommunernes tilbud, og hvilke ruter der er særligt benyttede. 

”Vi har passagerdata på 99,5 procent af vores rejser. Rejsekortet giver klart de bedste data, bl.a. hvordan rejsen præcist er forløbet. Det kan vi bruge til at skabe bedre kollektiv trafik for alle,” siger Britta Søndergaard Nielsen, økonomi- og IT-chef hos Sydtrafik.

Bedre planlægning af trafikken

Sydtrafik har fået større indsigt i deres kunder, rejseformer og prioriteringer ved at behandle data fra rejsekortet og de digitale medier. Det giver de nu videre, når de rådgiver kommunerne og regionen.

Kommunerne har mulighed for at få informationer på, hvor meget de enkelte stoppesteder benyttes, og hvilke kundetyper det er. Det er viden, der kan bruges, når et stoppested skal indrettes.

”Vi bearbejder vores data i et brugervenligt power-BI-værktøj, som vi stiller til rådighed for kommunerne, så de kan overvåge deres kollektive trafik og evaluere på ruterne løbende. Det er også et visuelt værktøj, hvor data bliver repræsenteret på et kort. Det giver et bedre udgangspunkt for dialog, når vi skal planlægge fremtidige rutenet. På sigt vil det føre til bedre ressourceudnyttelse,” siger Britta Søndergaard Nielsen.

Chaufførerne følger med på skærmen

Som et led i udviklingen af den kollektive trafik i Region Syddanmark har alle busserne installeret tablets.

”Chaufføren vælger ruten, han skal køre, og så fortæller den ham, hvor han skal køre hen. På udvalgte stoppesteder, hvor der er mulighed for at skifte til en anden busrute, kan systemet sende en besked til chaufføren, at han skal vente på en forsinket bus, så passagerne i den forsinkede bus har mulighed for at nå deres næste bus,” siger Britta Søndergaard Nielsen.

Nyt tilbud: Plustur

For at hjælpe borgere, der bor et stykke væk den kollektive trafiks ruter, lancerer Sydtrafik i 2019 Plustur, som gør det muligt at koble sig på den nærmeste kollektive trafik til og fra en adresse.

”Hvis der f.eks. ikke er et busstoppested tæt på din destination, kan du få tilbudt en Plustur på sidste del af rejsen, når du planlægger din rejse gennem Rejseplanen,” siger Michael Aagard, afdelingschef i Sydtrafik.

Plustur bliver en del af Rejseplanens tilbud og giver borgere mulighed for at bruge den kollektive trafik til at komme steder hen, hvor der ellers ikke kører bus og tog.

”Det er et rigtig godt supplement til de faste rutebusser,” siger Michael Aagaard.

Plustur er en del af Sydtrafiks flextrafik, som udføres i mindre biler af private vognmænd på kontrakt med Sydtrafik. I flextrafikken samkøres en række forskellige kørselsordninger, og der kan meget vel være flere med i vognen.

”Vi er glade for, at flere borgere kan få gavn af den kollektive trafik med Plustur. Vi forventer at kunne tilbyde Plustur i hele Sydtrafiks område i løbet af 2019,” siger Michael Aagaard.