Af Mads Moltsen

Hvis man skal rette sig efter WHO’s anbefalinger, vil det få vidtrækkende konsekvenser for byplanlægningen. Det fortæller Kenneth Lillelund, seniorrådgiver i Swecos Acoustics-afdeling og ekspert i støj fra infrastruktur.

”Hvis man vil bygge nye boliger, skal de i øjeblikket ligge omkring 500 meter væk fra en støjende motorvej for at overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse. Med WHO’s anbefalinger øges distancen til over en kilometer,” fortæller han.

Tekniske løsninger nedbringer støjen

Trafikstøj plager hovedsageligt byerne, hvor der er boliger tæt på de trafikerede veje. Her virker det urealistisk at håndhæve en forøget distance mellem boligbyggeri og infrastruktur, så her må der tages andre midler i brug.

”Det oplagte sted at fokusere er på selve kilden til støjen. Trafikstøj kommer primært fra kontakten mellem dæk og vej, og især fra lastbiler, så man kan sætte ind ved at indføre mindre støjende dæk og asfalttyper. Her er det muligt at vinde op til 3 decibel,” siger Kenneth Lillelund.

Dette er sjældent tilstrækkeligt til at nå under støjgrænsen, og derfor må man kombinere flere metoder. Støjskærme og støjvolde dæmper støjen med 5-10 decibel, og de bliver brugt i stor stil til at støjsikre de udendørs arealer. Derudover bør man ifølge Kenneth Lillelund også fokusere på at lydisolere boliger bedre, så især den vigtige nattesøvn ikke bliver forstyrret af trafikstøj.

Brug for langsigtede løsninger

Selvom vi har mange støjreducerende redskaber til rådighed, fortsætter problemet med trafikstøj. Spørger man støjforskeren, er der ikke udsigt til et stort teknologisk gennembrud, som pludselig løser problemet. Derfor mener han, at der er brug for mere langsigtede løsninger.

”De store gevinster skal hentes i den overordnede, nationale planlægning af infrastrukturen. Man bør eksempelvis satse mere på alternative transportformer til både personer og varer,” siger Kenneth Lillelund og fortsætter:

”Støjskærme, støjvolde og lydisolering fungerer godt, men det er symptombehandling, og problemet med trafikstøj vokser sig større i takt med den stigende trafik og urbanisering. Den langsigtede løsning er at reducere bil- og lastbiltrafikken i de områder, hvor der bor mange mennesker.”