Søfartsstyrelsen har undersøgt beskæftigelse og produktion på skibe, i havnevirksomheder, maritime service virksomheder og havne i "Det Blå Danmark", og beregnet, at der skabes job til 110.000 personer. Med til det tal hører, at en beskæftiget i Det Blå Danmark skaber næsten dobbelt så stor nationalindtægt som gennemsnittet. Rapporten viser også, at produktionen i Det Blå Danmark i 2009 havde en værdi på godt 260 mia. kr. Det svarer til 9 procent af den samlede produktion i Danmark.

Stærke havneklynger

Den danske havnesektor favner over en bred vifte af opgaver og virksomheder. I havnene har vi arbejdskraften og servicevirksomhederne. Havnene samler virksomheder i klynger, der får gode idéer og konkrete initiativer til at ske netop der, hvor erhvervet har sine kompetencer. Stærke eksempler findes i Esbjergs offshoreklynge, Grenaas vindklynge til anlæggelse af Anholt vindmøllepark, Københavns krydstogtklynge, Skagens fiskeriklynge og Thyborøns off-shoreklynge. Veje og togforbindelser til havne fik frem til 2012 et løft. Stat, kommuner og havne har i Havnepakke 1 og 2 sikret veje og baner til mange havne. Men den udvikling er stoppet. Havnepakke 3, med 17 konkrete vejprojekter, er aldrig sat i værk.

Søvejene mangler bedre vejnet på landjorden

World Economic Forum opgør årligt en rangliste over blandt andet infrastruktur og havne i 143 lande. På få år er dansk infrastruktur faldet fra en 5. plads til en 18. plads. Det er Danske Havnes opfattelse, at det særlig er gået ud over bevillinger til veje, der ligger i grænselandet mellem at være statsveje og kommunale veje. Og netop her ligger de mange veje til havne.

Potentiale i søvejene

Når man ved, at hver fjerde lastbiltur har forbindelse til en havn, og at 80 % af Danmarks im- og eksport går gennem havnene, er det også bedre veje, der kan forbedre den lokale konkurrencekraft. Samtidig vil mere søtransport aflaste vejnettet og begrænse trængslen på vejene. En overflytning af gods fra vej til sø og bane skaber ikke kun bedre plads og sikkerhed på vejnettet, men er også mere bæredygtigt og energieffektivt. Et gennemsnitligt containerskib svarer til 400 lastbiler uden trailer. Potentialet er i havne og søveje. Og med effektive havne, der udnytter de lokale styrker, og rollen i den nationale og internationale transport. I rette balance vil havne fortsat udvikle sig som bæredygtige vækstmotorer for job og beskæftigelse.