Af Stine Brondbjerg

Det er vigtigt at forebygge de ekstreme vejrforhold med f.eks. skybrud, der medfører oversvømmelser. Ét er forebyggelse, noget andet er at se på, hvad der rent faktisk kan gøres med alt det ekstra vand, der på grund af klimaforandringerne i perioder kommer i voldsomme mængder i Danmark:

”Ingen tvivl om, at det er vigtigt at forebygge på de fronter, vi kan, men vi bliver samtidig nødt til at forholde os til de nye vejrforhold, som konsekvens af klimaændringerne, der kommer. Selvom vi får vendt klimaændringer ved de bedst tænkelige scenarier, må vi indstille os på, at der minimum skal laves klimatilpasning de kommende 200 år,” siger Kristoffer Amlani Ulbak, der med en baggrund som både civilingeniør og kloakmester leder klimatilpasningssektionen ved Teknologisk Institut.

Han understreger, at Danmark er et af de lande, der er længst fremme i forhold til at tænke helhedsorienterede løsninger inden for den grønne omstilling, og at det giver god værdi for Danmark, hvis andre lande fortsat kan blive inspireret af klimatilpasningen.

Ressource – ikke et problem

En helhedsorienteret løsning er f.eks. lokal afledning af regnvand (LAR) til grønne områder. Her har flere kommuner fået øjnene op for at se vandet som en ressource:

”Lokal afledning af regnvand kan f.eks. være at afskære regnvand fra kloakken, så det kan blive ledt ud til parker eller midlertidige søer. Vi opfordrer derfor også kloakmestre og anlægsgartnere i at tænke i regnbede og andre rekreative løsninger, der med de rette planter kan skabe grønne oaser i byrummet,” siger Kristoffer Amlani Ulbak.

En helhedsorienteret løsning er også at udnytte de bassiner, der allerede er bygget. Her er et eksempel en skaterbane, der i dag i 99 procent af tiden bliver brugt af de unge i et byrum, og som ved store regnskyl har funktion som opsamlingsbassin af overskydende vand.

Incitament til husejere

Hvor flere kommuner er blevet gode til at tænke klimatilpasning ind i byudviklingen i en lidt større skala, så kan boligselskaber og husejere godt blive endnu bedre og komme med på bølgen:

”Ca. 50 procent af arealet i tætbebyggede kommuner i hovedstadsområdet er private. Det gælder derfor også om at skabe et incitament for parcelhusejere og boligselskaber til at afskære vand fra kloakken og håndtere det lokalt,” siger Kristoffer Amlani Ulbak og fortsætter:

”Flere kommuner tilbyder at betale tilslutningsbidraget til de husejere, der kan afkoble sig den fælles kloak, fordi de afleder vandet ved f.eks. at anlægge regnbede i egen have. Bidraget lyder på ca. 24.000 kr. som engangsbeløb, og det kan helt sikkert være et incitament til at få flere i gang.”

Ifølge Kristoffer Amlani Ulbak er det muligt at gøre meget selv, og så kan en regnvandskonsulent – typisk en anlægsgartner eller kloakmester – også være med til at skabe værdifulde rekreative løsninger.