Vækst er ikke blot et spørgsmål om at kunne skrue på de rigtige knapper på det økonomiske apparat, eller at kunne producere mere og billigere. I Region Syddanmark tror man nemlig også på, at borgernes velbefindende vil resultere i vækst, og det har resulteret i en ny udviklingsplan under devisen ”Det gode liv som vækstskaber”. ”For os har det været vigtigt at slå fast, at infrastruktur er andet og mere end bare asfalt og beton. En god infrastruktur er at give både borgere og erhvervsdrivende de bedst mulige forudsætninger for at bo, leve og arbejde i regionen. Vi kan ikke hamle op med Københavns kreative udviklingsmiljø, men heldigvis er det ikke det eneste, der tiltrækker virksomheder,” fortæller Bo Libergren, der er formand for udvalget for regional udvikling i Region Syddanmark.

Opblomstring af industrien

Frem til 2019 vil regionen arbejde hen mod at få flere indbyggere til Syddanmark, få mere attraktive lokalområder, få flere i arbejdsstyrken og generelt højne regionens uddannelsesniveau. Hvis borgerne trives, vil erhvervslivet nemlig også følge trop, mener Bo Libergren. ”Vi er rigtig stærke på knowhow- og produktionsdelen, hvilket blandt andet det gamle Lindøværft er et symbol på. Produktionen af skibe blev som bekendt stoppet tilbage i 2012, men det er nu blomstret op som Lindø Industripark, fordi de menneskelige ressourcer stadig var til stede i området. Nogen af landets dygtigste svejsere holdt til på Lindø, og det har i høj grad tiltrukket nye brancher til området. For eksempel har offshoreindustrien indtaget Industriparken, og der produceres nu vindmøller i de gamle værftshaller,” giver Bo Libergren som et eksempel.

Lokalt og nationalt

Udover et mål om at skabe sammenhæng og udviklingsmuligheder i regionen, så arbejder man fra regionens side også på at identificeret og formidlet de lokale kvaliteter på tværs af Fyn og Sydjylland. ”Region Syddanmark er utrolig alsidig. Der er rask væk stor forskel fra Odense til Tønder, men den forskellighed er i høj grad en styrke. Det betyder, at vi som region kan tiltrække mange forskellige mennesker, hvis vi formår at analysere og formidle de forskellige kommuners kvaliteter. Odense er en storby med et stærkt universitetsmiljø og flere internationale virksomheder, der kan tilbyde attraktive arbejdspladser, mens Tønder på en helt anden måde har nærhed til både marsken og grænsen til Tyskland, for slet ikke at tale om Svendborg, der scorer højt på parametre som kultur og natur. De mange forskellige kvaliteter skal vi fortsat lade kommunerne dyrke, men også hjælpe dem med at synliggøre dem, så vi kan tiltrække nye borgere til regionen,” siger han.

3 prioriteter for infrastrukturen

Med vækst- og udviklingsstrategien forsøger man dog ikke kun at kigge indad, men også udad. Således er der både fokus på at binde regionens kommuner bedre sammen trafikalt, men også på at binde Region Syddanmark bedre sammen med resten af landet, fortæller Bo Libergren. "Vi arbejder med tre prioriteter i forhold til infrastruktur, som ikke bare har lokal men også national betydning. Det er bedre jernbaneforhold, så ønsket om en forbindelse med timemodel kan binde landet sammen, planlægningen af en ny forbindelse over Lillebælt, da der i forvejen er for meget trafik på de eksisterende broer, og endelig en parallelforbindelse der kan aflaste E45 mellem Aarhus og Horsens, så trafikken glider bedre. Det vil både betyde bedre import- og eksportmuligheder for virksomheder i Region Syddanmark, men ligeledes gøre det mere attraktivt at bo, arbejde og uddanne sig i regionen.”