Ikke nok med at det som bilist kan være frustrerende at skulle holde i kilometer lange køer på vej til arbejde, de mange spildte arbejdstimer koster også samfundet dyrt. Det var baggrunden for, at Herning kommune for mere end 10 år siden begyndte at undersøge mulighederne for at lette trafikken på byens cityring, fortæller afdelingsleder i Herning Kommune, Tommy Jonassen. ”På trods af at vejen var firesporet, opstod der stadig køkørsel og trafikpropper hver evig eneste hverdag. Vi forsøgte os med mange forskellige løsninger, men uanset hvad vi gjorde, så endte det bare med at flytte problemet et andet sted hen. Vi kunne godt skabe luft for trafikanterne den ene vej, men det gik så til gengæld ud over de billister, der skulle den anden vej," husker han.

Forbedring af bustrafikken

Problemet stod på indtil Trafikstyrelsen i 2009 oprettede den såkaldte Fremkommelighedspulje. Formålet var at støtte projekter, der skulle forbedrer den kollektive bustransport, og da flere af kommunens busruter ligeledes hang i morgentrafikken på cityringen, sendte man straks en ansøgning afsted. Det blev starten på kommunens eventyr med intelligente transportsystemer. ”Vi fik tilsagn om, at puljen ville dække halvdelen af udgifterne til at få fem lyskryds i centrum bundet sammen i et netværk. Det betød lige pludselig, at trafiksignalerne kunne snakke sammen om, hvor belastningerne opstod, og forsøge at løse dem på bedst mulig vis. Det betød også, at når flere tusinde billister hver morgen skulle ind mod byen, blev den retning prioriteret, men så snart morgenrykket var ovre, kunne vi fokusere på trafikken den anden vej," gengiver Tommy Jonassen.

En anbefaling værd

Indtil nu har de intelligente trafiksignaler været en stor gevinst for kommunen. Årligt sparer det nye system billister og buspassagerer for i alt 4.500 timer på vejene, ligesom trafikken glider meget lettere selv i spidsbelastningsperioderne. Derfor er Tommy Jonassen heller ikke sen til at anbefale systemet, ligesom han forventer, at kommunen vil investere yderligere i intelligente transportsystemer i fremtiden. ”Vores målinger og feedback fra borgere har været lutter positive, og jeg føler mig overbevist om, at vi i fremtiden vil poste yderligere penge i projektet, så kan vi få flere trafiksignaler knyttet på det intelligente netværk. Det er dog helt afgørende, at vi først får afdækket hvilken indflydelse, det vil have på den øvrige trafik, så vi ikke skaber propper på indfaldsveje eller andre strækninger i jagten på at få trafikken til at glide omkring centrum."