Loop City er en unik enhed. På verdensplan kan man ikke finde et tilsvarende projekt, hvor så mange forskellige parter på tværs af stat, region og kommuner er enige om at forbedre, ændre og udvikle et kæmpestort område, bestående af opdelte forstæder og industriområder til en sammenhængende by. Loop City er et stærkt byudviklingsområde under brandet Greater Copenhagen. Og alt sammen til gavn for både borgere i området, pendlere og erhvervslivet.

Men med den forandring bliver der også behov for at styrke mobiliteten.

Rygraden i Loop City er etableringen af den nye letbane, som snor sig mellem Lyngby i nord til Ishøj i syd. Hovedstadens Letbane har til opgave at bygge og drive letbanen. Selskabet ledes af en bestyrelse med repræsentanter fra ejerkredsen, kommunerne i Ring 3, region og stat.

”Det særlige og sjældne er, at ti kommuner kan se værdien i projektet og er interesseret i at understøtte det. Der er en stor vilje til og et ægte ønske om mere strategisk at by- og erhvervsudvikle – skabe en forandring af området, som er til gavn for både borgere og erhvervsliv. Og letbanen kickstarter den udvikling,” siger By-strategisk Programleder Vibeke Linde-Strandby, Loop City.

Men det er ikke tilstrækkeligt at letbanen er en realitet. Der skal i den grad tænkes i, hvordan man bedst muligt understøtter mobiliteten omkring den. Og den mobilitet skal indrettes efter de givne omstændigheder. I anlægsfasen kræves der andre ting end den dag, letbanen står færdig. Men i alle faser lægger man fokus på fleksibilitet. Den del skal være på plads både for at erhvervslivet kan sikre sig vækst og for at den almindelige borger i fremtiden vil vælge letbanen fremfor egen bil.

Nye transporttilbud

Kommunerne er godt klar over, at de står over for nogle markante udfordringer. Herunder den voldsomme trængsel i Ring 3. Her er forbedringer nødvendige, og i Loop City arbejder man seriøst på i fællesskab at finde konstruktive løsninger på udfordringerne.

Samarbejde er nøgleordet og det gælder - som noget ganske nyt - også et tæt samarbejde med områdets virksomheder.

Der er i øjeblikket flere projekter i gang for at understøtte fleksibilitet og mobilitet.

Et af de væsentligste går under navnet ”Smart Mobility in Loop City”.

Her er tale om en ganske anderledes måde at arbejde på i Danmark. Et stort antal virksomheder er inviteret til at samarbejde med kommunerne om pendlertransporten for deres medarbejdere. Det skal ske, for at virksomheder og medarbejdere kan få en god oplevelse under anlægsarbejdet af letbanen. Pendlerne skal have en ordentlig information om forestående gravearbejde og vil få forslag til, hvordan de bedst kommer til og fra deres arbejdsplads. Det handler i al sin enkelhed om god dialog og kommunikation.

Derudover vil kommunerne gerne understøtte, at der bliver lavet nye gode transportmuligheder. De vil simpelthen være med til at udvikle effektive og grønne transporttilbud til medarbejderne. Det kan f.eks. være stationscykler eller delebiler. Man vil hjælpe trafikanterne under anlægsarbejdet og derefter finde de permanente løsninger, der hænger bedst sammen med letbanen.

Grøn profil

”Det drejer sig om at opbygge et sammenhængende grønt transportsystem. Og vi går som sagt allerede i gang under anlægsarbejdet . Som et eksempel kan jeg nævne, at vi vil udvikle nye smarte systemer, så medarbejdere kan bruge apps til at booke cykler og biler som supplement til letbanen. Vi vil understøtte pendlerne i at vælge transport,” siger Anna Thormann, programleder for Transport i Gate 21. Virksomheden der er valgt som primær aktør for varetagelsen af mobilitetsprojekterne.

Helt konkret foregår samarbejdet ved, at kommuner og virksomheder holder et antal møder, hvor der bliver sat ord på de trafikale udfordringer. Det mest relevante spørgsmål lyder: hvad er der behov for rent transportmæssigt? Når de rette løsninger er fundet, vil der derefter ske en direkte promovering rettet mod virksomhedernes medarbejdere.

42 virksomheder tager foreløbig del i samarbejdet.

”De er gået aktivt ind i det, fordi de gerne vil fastholde og tiltrække medarbejdere og det gør de bl.a. ved at have en grøn profil og en grøn branding. De vil godt give medarbejderne mulighed for at vælge grøn og sund transport. Og holdningen er, at den opgave ikke udelukkende kan varetages af myndighederne,” slutter Anna Thormann.

Helt overordnet arbejder Loop City ikke på at få bilerne væk fra vejene, men har et mål om at skabe en mere smidig kollektiv trafik, som flere vælger til.

Yderligere oplysninger: www.loopcity.dk, www.gate21.dk

 

 

 

LOOP CITY

Er et stærkt samarbejde mellem de ti kommuner i Ring 3 ( Lyngby, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Brøndby, Rødovre, Vallensbæk, Ishøj, Albertslund), Region Hovedstaden og staten - repræsenteret ved Erhvervsstyrelsen og Transport- & Bygningsministeriet - om at styrke bysamfundene langs letbanen fra Lyngby i nord til Ishøj i syd. Letbanen forventes etableret i 2023-2024. Den vil strække sig over 28 km. og får 28 stationer.

For at realisere Loop Citys potentiale, gennemføres der en række by- og erhvervsudviklings- projekter i bysamfundene langs letbanen. Projekterne skal udover at være med til at skabe vækst og udvikling i høj grad også sætte fokus på at få så mange mennesker som muligt til at benytte den nye letbane.

”SMART MOBILITY IN LOOP CITY”

Er et netværk for større virksomheder og kommuner, der ønsker at bidrage til en effektiv og grøn mobilitet under og efter opførelsen af den kommende letbane langs Ring 3. Netværket er initieret af Loop City og de aktive kommuner er Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Glostrup, Hvidovre, Vallensbæk, Albertslund, Ishøj og Brøndby. Det faciliteres af Gate 21.