Hvis ikke der fandtes bybusser, S-tog eller metro, vil trængslen i bytrafikken været meget værre. Hvis der ikke fandtes lokaltog eller busruter mellem købstæderne, ville der være endnu mere pres på vejnettet.  Mange ville ikke kunne tage arbejde i nabobyen. De unge ville være afskåret fra at tage en uddannelse. Kollektiv trafik har også i fremtiden en nøglerolle i transportsystemet. ”Alle trafikselskaber arbejder ud fra vækstmål om en fordobling af passagertallet i togtrafikken og en 50 procent forøgelse i bustrafikken – mål, der er bred politisk enighed om”, siger Carsten Hyldborg, direktør i trafikselskabet FynBus og nyvalgt formand for Kollektiv Trafik Forum, som er en netværksforening for hele den kollektive trafiksektor. ”Kollektiv trafik står stærkest i de store trafikstrømme, og her har toget og bussen en stærk position som miljø- og klimavenlig transport”, fortsætter Carsten Hyldborg. ”Samtidig er der en forpligtelse til at tilbyde en grundlæggende mobilitet til alle borgere. Kollektiv trafik har både et kommercielt og et almennyttigt formål. ”

Store investeringer i kollektiv trafik

I disse år investeres der i kollektiv trafik som aldrig før, især i jernbanen. Nye jernbanestrækninger, elektrificering og nye signalsystemer skal gøre jernbanen langt mere effektiv. Der bygges letbaner i fire byer, og metroen i København udbygges. ”Det kollektive trafiknet er under forvandling, og det vil stille endnu større krav til driften og kundeservicen”, siger Carsten Hyldborg. ”På kundesiden har vi heldigvis nogle meget stærke redskaber i form af Rejseplanen og Rejsekortet.  Jeg ved godt, at Rejsekortet bliver voldsomt kritiseret, men om kort tid råder kollektiv trafik altså over en ganske unikt, landsdækkende og kundevenligt system, som virker i hele den kollektive trafik. Et sådant altomfattende billetteringssystem kender man ikke andre steder i verden. ”

Rationalisering af bustrafikken

”Kollektiv Trafik råder heldigvis over en meget stor og varieret værktøjskasse til at skabe endnu bedre sammenhæng mellem de forskellige trafiktilbud”, fortæller Carsten Hyldborg. ”I de seneste år er der bl.a. sket en rationalisering af bustrafikken. Mange mindre ruter er slået sammen, og de nye større ruter kører så tit, at køreplanen bliver helt eller delvist overflødig. Det har vist sig at passe godt til moderne menneskers transportbehov. ” Carsten Hyldborg fremhæver også erfaringerne med at forbedre fremkommeligheden for busserne i bytrafikken. I landområderne fremhæver Carsten Hyldborg teletaxier og FlexTur som gode svar på det grundlæggende mobilitetstilbud. ”Kollektiv trafik har et godt og sammenhængende transporttilbud til borgerne. Det er både et supplement og et alternativ til privat biltrafik”, konkluderer Carsten Hyldborg, formand for Kollektiv Trafik Forum.