En tur igennem en af landets største byer som København eller Århus i myldretiden giver et meget godt billede af fremtidens trafikale udfordringer. Ikke alene tager turen ganske lang tid, men luften er også noget tung. Der foregår en løbende debat blandt både politikere og forskere om, hvad der er udfordringerne og ikke mindst løsningerne på de trafikale udfordringer. ”Den helt store udfordring er, at man ikke har haft den kollektive trafik med i tankerne ved byplanlægning. I København har man, med undtagelse af Ørestaden, ikke siden Fingerplanen tænkt de to ting sammen i en større byplanlægning, men i stedet har man gjort lidt af det ene og lidt af det andet,” siger Alex Landex, chefkonsulent hos Rambøll.

Kollektiv trafik i ond spiral

Ifølge Alex Landex går det let galt for den kollektive trafik, når der foregår en spredt byudvikling, og folk får langt til den kollektive trafik. Det får folk til at tage bilen, hvilket giver meget biltrafik, som får busserne til at sidde fast i bilkøerne. Konsekvenserne er en endnu mindre attraktiv kollektiv trafik, som igen får flere til at vælge bilen.”Det er en ond spiral, og det er et langt sejt træk at lokke folk over i den kollektive trafik igen. Det går meget hurtigt med at skræmme folk væk, men tager lang tid at vinde dem tilbage igen,” siger Alex Landex.

Behov for langsigtet planlægning

En sammenhængende by- og trafikudvikling er altså nødvendig, men andre faktorer påvirker også graden af succes. Prisen kan lokke lidt, men gør det langt fra alene.”På den lange bane må man se på, hvordan vi kan forbedre, det vi har i dag og bygge det eksisterende sammen med fremtidige løsninger. Det kræver en stor investering. Metroen er god til at bringe folk rundt i København og metrocityringen også på tværs af ringen, men når det kommer til at komme ind og ud af København, så er en letbane nok en god løsning. Begge dele kan køre på el, og har dermed mulighed for at udnytte grøn energi, som også vil være et krav fremover,” vurderer Alex Landex.

Behov for store investeringer

Ifølge Alex Landex er det hurtigere og billigere at etablere en letbane, der kan udvides etapevis, og den er desuden god, også med mindre frekvens – altså færre afgange – mens metroen er for dyr, hvis ikke der er mange passagerer og mange afgange. På kort sigt kan det være en løsning at indsætte flere busser, for de er hurtige at indkøbe og forholdsvis billige, siger Alex Landex. I København er det fremtidige scenarium en ’trængselsring’, men uden en massiv investering i en effektiv kollektiv trafik, vil den ønskede virkning ikke få lige så stor gennemslagskraft, vurderer Alex Landex.