Vi har alle sammen prøvet det. Den ulidelige følelse af at holde i kø på vej på ferie eller hjem fra arbejde, mens trafikken snegler afsted. Og de trafikale problemer omkring storbyerne er bestemt ikke i bedring. I takt med at flere og flere mennesker flytter til storbyerne, vil der være endnu mere trængsel i centrum, på indfaldsveje og motorvejene omkring storbyerne, og ifølge Anders Kaas, Afdelingschef i rådgivningsvirksomheden Atkins med speciale i trafikplanlægning, bør der sættes ind på flere fronter, hvis man skal komme udfordringerne med trafikafviklingen til livs. ”Tidligere var den endegyldige løsning at udbygge vejnettet, men dels begynder der efterhånden at mangle plads, og dels er det ikke muligt at følge med det stadigt stigende kapacitetsbehov. Derfor bør man også tænke i andre løsninger. Man skal få folk til at pendle sammen, benytte cyklen eller kollektive transportmidler, og måske også ændre den måde, vi arbejder på herhjemme”, foreslår han.

Letbaner spiller vigtig rolle

Anders Kaas er ikke i tvivl om, at et velfungerende netværk af højklasset kollektiv trafik er en afgørende brik i det puslespil, der er løsningen på storbyernes trafikale udfordringer. ”Børnefamilien har ganske givet brug for en bil til indkøb og fritidsaktiviteter, men hvis der er let adgang til de trafikale knudepunkter, kan forældrene lade den stå, når de skal på arbejde. I stedet skal der enten være forbindelse lige fra døren, eller tilstrækkeligt med p-pladser til såvel biler og cykler ved de store stationer, så man let kan kombinere rejsen med toget, letbanen eller metroen”, siger han. Han peger på etablering af letbaner som en afgørende faktor for, at man får løst de trafikale problemer i storbyerne. ”Letbanen er et vigtigt tilbud til folk fra forstæderne, der skal ind i byen. På den måde kan man få flyttet en ikke uvæsentlig del af den individuelle trafik fra kørebanerne over i massetransport, og det vil tage noget af presset fra vejene. Derfor er det meget positivt, at man både i København, Aarhus, Odense og Aalborg har tænkt letbanen ind i byens infrastruktur”, siger han.

Adfærdsændringer

Ifølge Anders Kaas kan der også med fordel ske nogle gennemgribende ændringer, i den måde vi arbejder på herhjemme. ”I Holland belønner man de medarbejdere, der har mulighed for at arbejde hjemmefra, og derved ikke behøver sætte sig i bilen, for at komme til arbejde. Lignende initiativer kunne man også se på herhjemme. Måske er der endda mulighed for at forskyde nogen branchers arbejdstider, så man den vej igennem kan dæmme op for myldretidstrafikkens udfordringer”.