I Danmark er byggeriet af letbanen i Aarhus i fuld gang, men i Bergen i Norge har de i de seneste år allerede haft gavn af deres bybane, som åbnede med sin første strækning i 2010. Forud var dog gået en lang årrække med diskussioner om etableringen af bybanen. Letbanen har hele tiden været drevet af to målsætninger – byudvikling og at drive flere folk over i den kollektive trafik. Begge dele er lykkedes, fortæller Solveig Mathiesen, prosjektleder for Bybanen hos Etat for plan og geodata i Bergen kommune. ”Bybanen er en teknologi, der i sig selv passer til Bergen. Det er transportmiddel, der giver bedst mobilitet for passagerene og er meget arealeffektivt, da det blandt andet er svært at få plads til busser i centrum. Det er en nænsom måde at komme ind til byen på, og det er let at komme ind og ud af bybanen,” fortæller hun. Lige nu foregår der en stor diskussion om, hvorvidt bybanen skal føres helt ind i gennem gaderne i det gamle kulturelle centrum eller lægges i en tunnel udenom selve kernen i centrum.

Vækst langs letbanen

Vækst og mobilitet er dog allerede klare gevinster, og det kan tydeligt ses i udviklingen i Bergen. ”Antallet af rejsende øges løbende, og der er allerede flere rejsende end beregnet. Der er en meget stor byggeaktivitet langs bybanen, hvor huspriser og hussalg er langt højere. Desuden arbejder den overordnede kommuneplanlægning med at binde lokalcentrene sammen. Her spiller letbanen også en afgørende rolle, hvilket også er en vigtig effekt,” siger hun og tilføjer, at der er rigtig mange private planer langs med den eksisterende linje og de planlagte udbygninger.

Letbanen er en god investering

For stat, regioner eller kommuner, der står over en investering af den størrelsesorden, en by- eller letbane er, er det naturligvis interessant at kende nogle konkrete tal på resultatet af investeringen. Ud over den langt mere effektive offentlige transport, der har gavnlig effekt på miljøet, er der også beregninger, der viser, hvad effekten er. De konkrete tal på effekten af bybanen i Bergen er, ifølge Solveig Mathiesen, ret klare.”For hver gang man investerer en krone i bybanen, kommer der 15-20 gange så mange investeret i projekter langs bybanen,” siger hun.

Udvidelse af letbanen i Bergen

Bergen Kommune planlægger i høj grad bybanen ud fra, hvor byudviklingspotentialet er størst, og der tages hensyn til, hvor der findes højintensive arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. ”Der arbejdes løbende med at fortætte byen langs med bybanen, og der investeres kraftigt i disse områder. De to første etaper af bybanen er taget i brug. Etapen til lufthavnen er ved at blive bygget og vil åbne i 2016. Der planlægges yderligere udvidelser af bybanen både mod bydelene i nord og vest.” siger Solveig Mathiesen.