”Der er plads til vækst, men vi må også erkende, at vi har begrænsninger på Kolding Havn. Vi skal udvikle vores kernekompetencer og blive bedre til det, vi er gode til i forvejen”.

Tre transporttyper på havnen

”Kolding Havn tilbyder tre transporttyper på havnen: tog, lastbil og skib. Især tilbuddet om koblingen mellem tog og skib er efterhånden unik i Danmark, hvor ikke mange havne har jernbane tilbage. Det ser jeg som en strategisk fordel, som vi også kan udnytte i de fremtidige vækstplaner – såvel i forhold til eksisterende produkter som nye aktiviteter”.

Den grønne havn

”Vi har stillet os selv en række miljøkrav med hensyn til håndtering af gods og det daglige arbejde i øvrigt på havnen. Det er et regelsæt, som gælder helt fra lastning/losning og til, hvordan vi holder rent på havnen og bekæmper ukrudt uden brug af pesticider. Vi har derfor også valgt at blive certificeret og dermed målt og vejet i forhold til miljønormen ISO 14 001”. ”Den grønne profil passer godt til vores indstilling om, at man som transportform skal vælge ”den grønne transport ad den blå motorvej”, når det er forretningsmæssigt forsvarligt. Mange kunder er ikke bevidste om den store miljømæssige gevinst ved at omlægge en del af transporten til søvejen – hér har vi en kommunikationsopgave fortsat, også de kommende år.”

Udviklingsprojekt om markedspotentiale

”Kolding Havn har indledt et samarbejde med et hold masterstuderende på Copenhagen Business School, som nu er i færd med at udarbejde en professionel analyse og vurdering af havnens markedspotentiale. Det er et projekt, som vi forventer os meget af – foruden nye, friske idéer skaber det også en ny platform for havnens udvikling”.

Havnens kunder er samarbejdspartnere

”Omkring 40 virksomheder med 800 medarbejdere driver deres forretning på Kolding Havn. Vi føler et stort ansvar overfor vores kunder, som har valgt os som deres strategiske samarbejdspartner og som, for manges vedkommende, har investeret store millionbeløb på Kolding Havn. Derfor samarbejder vi om udviklingen af Kolding Havn og det foregår på forskellige niveauer.  Eksempelvis sker der lokalt og regionalt en fælles profilering ved et ”Havnens Dag” arrangement, som afholdes hvert andet år – det gennemføres i år d. 29. august. Et dagligt eksempel på samarbejde var placeringen af porte i forbindelse med indhegningen af havnen i efteråret 2014. Havnens brugere blev direkte involveret i placering af porte og hegn, før det første spadestik blev taget”.

CSR- og miljøindsats

Som havn ønsker vi at udvikle os i harmoni med vores omgivelser – og miljøcertificeringen er et godt eksempel herpå. Kolding Havn har en række andre aktiviteter indenfor en samlet CSR-indsats: To konkrete eksempler er at anvende lokale graffitimalere til udsmykning på havnen samt at støtte eksterne virksomheder, som har socialøkonomiske formål – altså en anden type ”bundlinje” end den traditionelle, herunder navnlig at tage socialt ansvar. Sidstnævnte har eksempelvis betydet, at der nu er opsat bistader på havnen – derfor kan man måske fornemme havets salt i den søde honning, som høstes senere i år.