Af Mads Moltsen

Hver dag kører tusindvis af danskere ad store trafikårer på den københavnske vestegn. Køge Bugt Motorvejen, Holbækmotorvejen og Motorring 3 er blandt nogle af landets mest trafikerede veje, og det kan mærkes.

Borgerne har I lang tid råbt politikerne op, og nu har de fået opbakning fra politisk hold i form af Vestegnens Trafikforum. Et tværpolitisk samarbejde mellem tre folketingsmedlemmer og to folketingskandidater.

En af dem er Morten Bødskov, folketingsmedlem for Socialdemokratiet, og han mener, at Vestegnens støjproblemer hidtil har været underprioriteret.

”Vestegnen har et massivt problem med trafikstøj, og hvis der ikke gøres noget ved det, bliver det bare værre. Desværre har investeringerne ikke stået mål med problemets omfang, men det håber vi, vi kan være med til at ændre. Vi har skabt Vestegnens Trafikforum, fordi vi kan øve større indflydelse på fordelingen af midler, hvis vi har et stærkt tværpolitik samarbejde,” siger han.

Sundhedsskadelig støj

Trafikstøj er et irritationsmoment, men den kan også være direkte sundhedsskadelig. Det viser forskning fra blandt andet Kræftens Bekæmpelse.

Eksempelvis viste en undersøgelse fra 2012, at en støjstigning på 10 decibel hænger sammen med 12 procent øget risiko for at få blodprop i hjertet. 

For nylig var Vestegnens trafikforum medarrangører af et folkemøde om trafikstøj, som blev afholdt i Albertslund, og her fik politikerne bekræftet problemets omfang.

”Borgerne gav udtryk for, at de ønskede en langt stærkere indsats mod trafikstøj, og vi fik bekræftet, at det er nødvendigt at bruge pengene der, hvor problemet er størst,” siger Morten Bødskov.

”Et problem, der skal løses”

Vestegnspolitikerne har efter eget udsagn allerede opnået resultater. Morten Bødskov fortæller, at de har kæmpet for at få etableret et støjværn, som kan afhjælpe de gener, som borgere i Hvidovre har oplevet i forbindelse med anlægningen af Ringstedbanen.

Men der er stadig lang vej endnu, og hvis der skal opnås mærkbare resultater, kræver det meget større investeringer i blandt andet udbygning af vejnettet, støjskærme, støjvolde og investering i den kollektive trafik, mener Morten Bødskov.

”Der mangler en erkendelse af, at trafikstøj er et problem, der skal løses. Vi har tænkt os at være til stede og skubbe på, hver gang der forhandles om midler til infrastruktur, så vi kan få mindsket trafikstøjen på Vestegnen,” siger Morten Bødskov.

 

 

Vestegnens Trafikforum

Vestegnens Trafikforum arbejder for, at Vestegnen får en større andel af de trafikmidler, som fordeles på Christiansborg. De vil blandt andet have flere midler til bekæmpelse af trafikstøj.

Gruppen består af:

Morten Bødskov, MF, Socialdemokratiet.

Mads Fuglede, MF, Venstre.

Mikkel Dencker, MF, Dansk Folkeparti.

Sedal Benli, folketingskandidat, SF.

Ole Stephensen, folketingskandidat, Konservative.