Transportinfrastrukturens kapacitet kan forbedres med nyanlæg og udbygninger, men infrastrukturen kan også optimeres ved anvendelse af Intelligente Transport Systemer (ITS). Det kan ske ved at anvende ITS Systemer til at øge den øjeblikkelige udnyttelse af kapaciteten, men også ved at skabe en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel, ved at lade informationssystemer flytte trafik væk fra veje med trængselsproblemer i spidstimerne.

3 kategorier

Vi kan opdele ITS-løsningerne i 3 kategorier. Der er for det første løsninger på vore veje. Det kan være signalanlæg og dynamiske informationstavler.  Dernæst er der platforme for informationer der følger den rejsende. Det er f.eks. informationssystemer i biler og på smartphones. Og endelig er der indsamling af data og udvikling af gode informationer, der kan anvendes på de mange platforme. Der er mange gode eksempler på anvendelse af ITS.  Det er f.eks. kørsel i nødspor i spidstimerne, intelligente trafiksignaler der kan tilpasse sig trafikken samt realtidsinformationssystemer i den kollektive trafik. Endelig vil Intelligente samkørselssystemer kunne forbedre udnyttelsen af bilparkerne.