En velfungerende infrastruktur er afgørende for, at vi kan komme til og fra arbejde på rimelig tid og på en komfortabel måde. Infrastrukturen er også grundlaget for, at varer kan transporteres til og fra virksomheder og forbrugere. Det handler med andre ord om at skabe den mobilitet, der er en forudsætning for væksten og velstanden i danske samfundet.

Øger arbejdskraftudbuddet

Kvalificeret arbejdskraft vil i fremtiden være en af de knappe ressourcer, der vil være afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne. Med den befolkningsudvikling, som der er udsigt til, kommer virksomhederne ud i en benhård konkurrence om arbejdskraften. Derfor skal udbuddet af arbejdskraft være maksimalt, hvis virksomhederne skal kunne klare sig i den globale konkurrence. En forudsætning for et maksimalt udbud af arbejdskraft er, at flest mulige medarbejdere er bosat sådan, at medarbejderne inden for kort tid kan pendle mellem hjem og arbejde, mens det betyder mindre, at afstanden i kilometer er stor. Det stiller krav til infrastrukturen. Infrastrukturens kapacitet skal være tilstrækkelig, men en vifte af muligheder, som opfylder den enkeltes behov for komfort, hurtig fremkommelighed og fleksibilitet, er også vigtig. Den kollektive transport med busser, tog, metro og letbaneløsninger skal fungere, men der skal også være plads til cyklerne til de kortere afstande. Desuden er bilerne nødvendige, hvis man ikke lige bor eller arbejder ved hensigtsmæssige offentlige transportmidler, eller hvis man er en børnefamilie, der skal få dagligdagen til at hænge sammen.

Varetransport stiller krav

Virksomhederne skal kunne tiltrække medarbejdere fra et så stort område som muligt, og varer skal kunnen transporteres til og fra virksomheden. Det føjer en ekstra dimension til kravene til infrastrukturen. Varetransport fordrer nemlig tilstrækkelig kapacitet til såvel lette som tunge transporter på havnene samt vej- og jernbanenettet. Desuden skal fokus i de kommende år rettes mod forbedring og udbygning af infrastrukturen, effektive og totaløkonomiske metoder til vedligeholdelse af den eksisterende infrastruktur og implementering af den nyeste teknologiske udvikling til styring af trafikken samt foranstaltninger, som kan mindske miljøbelastningen.

Vigtige beslutninger venter

Der er i de senere år truffet en række beslutninger om infrastrukturprojekter i Danmark, som er ganske perspektivrige, men der går som oftest lang tid fra de første konkrete drøftelser om et infrastrukturprojekt til de første biler kører på vejen eller de første passagerer stiger på toget. Politikerne og alle andre, der skal skabe fremtidens infrastruktur og dermed grundlaget for Danmarks udvikling og velstand for de kommende generationer, står over for en spændende og udfordrende fremtid, der nærmer sig med hastige skridt.