Af Stine Camilla Jensen 

I Danmark opbrydes der årligt 1,1 millioner tons asfalt, hvoraf de 750.000 tons genanvendes. Ifølge Uffe Mortensen kan det tal sagtens forbedres, og der findes flere muligheder for at lave asfalt af genanvendelsesprodukter.

Det der har været anvendt i flest år, er genbrugsasfalt, også kaldet GMA. Her bruger man asfalt, der tidligere har været fræset op til at lave ny asfalt.

I asfalt er det dyreste produkt bitumen, som udvindes af olie. Da olie er en ressource, der ikke er her for evigt, er det et produkt, man gerne vil genbruge så meget som muligt.

Et produkt, der indeholder meget bitumen, er tagpap, som udgøres af ca. 50 % bitumen. Ved at genbruge nedknust tagpap løser man flere problemer. Bl.a. opnår man store besparelser på CO2, men man kommer også et affaldsproblem til livs, fordi gammel tagpap ellers bare vil blive brændt.

Bildæk som genbrugsprodukt til ny asfalt bliver i dag benyttet i lande som Tyskland, Holland og Sverige – og i Danmark har man lavet en forsøgsstrækning i Jylland, der indtil videre har haft et positivt udfald. Bildæk indeholder hverken bitumen eller sten, men derimod polymerer, som er med til at forstærke asfalten, og derfor er godt på strækninger, der er ekstra hårdt udsat.

Fordelene ved brugen af genbrugsprodukter

Der er både CO2 besparelser og økonomiske besparelser at hente ved at bruge genbrugsprodukter i asfalt. Uffe Mortensen tilføjer dog, at der også er omkostninger forbundet med at begynde at arbejde på nye måder med asfalt: ”Nogle asfaltfabrikker skal bygges om, og der skal derfor investeres en del penge, når man begynder at arbejde på en ny måde. Dette vil uundgåeligt medføre nogle omkostninger.”

Samme eller bedre kvalitet

Når man arbejder med genbrugsprodukter i ny asfalt, må kvaliteten aldrig blive dårligere. Derfor vil asfalten altid være af samme kvalitet eller bedre, selvom den er lavet af genbrugsprodukter. Der er desuden nogle CE-standarder for asfalt, som man skal leve op til – og disse er ligeledes med til at sikre en høj kvalitet af produktet.