Der er en stor økonomisk og miljømæssig gevinst forbundet med genanvendelse af asfalt, og derfor er det for stor en andel af den gamle, opbrudte eller affræsede asfalt, som ikke genanvendes i ny varm asfalt.

Asfalt består af 95 % stenmateriale (sten/grus/sand) og 5 % bitumen, som er et olieprodukt, der klistrer stenene sammen og giver asfalten sin karakteristiske sorte farve.

Alt kan genbruges

Med tiden vil asfaltens bindemiddel blive lidt hårdere på grund af påvirkning af sol og iltning, men egenskaberne kan genaktiveres ved, at man i produktionen af ny asfalt iblander en ny, lidt blødere bitumen.

I princippet kan alle typer af gamle asfaltbelægninger genbruges 100 % i ny varmblandet asfalt. Selvom asfalten er gammel og nedslidt, er det muligt at kompensere for eventuelle mangler, og dermed kan den genbrugte asfalt få samme holdbarhed og kvalitet som asfalt, der er produceret med nye materialer.

Mere genanvendelse i fremtiden

Man bør anse gammel genbrugsasfalt, som en værdifuld råvare, og derfor bliver der også i høj grad gjort en indsats for at optimere brugen genbrugen af asfalt. I fremtiden vil der derfor i branchen være fokus på at anvende endnu mere genbrug i den nye asfalt, til glæde for samfundsøkonomi og miljø.