• UMove
  • Sydtrafik
Johnny B. Hansen
Adm. Direktør for UMove

UMove

Hvordan gør vi fremtidens kollektive trafik mere lukrativ at benytte?
Alle undersøgelser viser at brugerne af den kollektive trafik prioriterer pålidelighed, sammenhæng, information og convenience.  Forudsætningen for at vi kan levere på dette er at der skabes logisk enkelhed og sammenhæng i både planlægning og udførelsen af den kollektive trafik. Vi skal tilbyde kunderne mobilitet med de relevante midler, uanset om det er tog, bus, bil eller cykel og vi bør rydde op i den politisk/organisatoriske adskillelse mellem tog, bus, metro osv.

Hvad er Jeres vision for en smartere kollektiv trafik?
Hvis ikke vi skal drukne i bilkøer i byerne de kommende år, så må biltrafikken reguleres og der må foretages de nødvendige investeringer i fælles Terminaler for den samlede kollektive trafik, ligesom arbejdet med at skabe hurtigere og mere direkte forbindelser mellem hjem og arbejde via metro, A-busser i adskilte ”fast lanes” og lignende skal opprioriteres. Uanset om vi snart ser elektrificering og føreløse løsninger på tværs af alle ”transportmidler”, så søger brugeren stadig den enkle og transparante løsning i hverdagen.

Er der, ifølge Jer, aspekter der bør modificeres så den kollektive trafik gavner dets brugere mere?
Stærk integration, både økonomisk, gennem logiske billetsystemer, organisatorisk, med et klart regionalt ansvar hos en sammenhængende myndighed, og fysisk omkring terminaler og knudepunkter, er vejen frem. Brugerne er ikke på jagt efter nye teknologier, men en nem og enkel oplevelse af rejsen til og fra hjemmet. Der er vi ikke endnu.

Lars Berg
Direktør, Sydtrafik

Sydtrafik

Hvordan gør vi fremtidens kollektive trafik mere lukrativ at benytte?
Det gør vi ved politisk at skabe større fokus på kollektiv trafik, specielt er det vigtigt at formidle fordelene til vores unge brugere, så de bliver i den kollektive trafik efter endt uddannelse. Beregning af kørselsudgifter samt synliggørelse af rejsekortets fordele kan også være med til at gøre den kollektive trafik mere lukrativ.

Hvad er jeres vision for en smartere kollektiv trafik?
Vores vision er, at det skal være enkelt, attraktivt og sammenhængende at benytte kollektiv trafik, derudover skal vi være konkurrencedygtige i forhold til brug af bil. Vi vil gerne være borgernes naturlige valg, men vi er også bevidste om, at god kundeservice er en afgørende faktor.

Er der, ifølge jer, aspekter, der bør modificeres, så den kollektive trafik gavner dets brugere mere?
Vi arbejder i bus/tog samarbejdet på at ensrette rejseregler og takstsystemer, hvilke bør gøre det mere gennemskueligt for brugerne at benytte kollektiv trafik både regionalt men også på tværs af landet.