Af Jesper Højte Stenbæk, Fagchef for transport og infrastruktur, Dansk Erhverv

Brugernes behov kommer først

Når folk køber en bil, er den primære årsag tid. Det er desværre ret sjældent, at den klassiske kollektive trafik kan konkurrere med privatbilen, når det handler om at komme hurtigst muligt fra A til B. Og den primære begrænsede ressource i danske familier er tid. Derfor vælger mange den klassiske løsning: At købe eller lease en bil. Men hvis alle kører i bil, sander alt til i trafik og miljøet trues – i hvert fald nogle år endnu.

Vi kan på den anden side ikke byde de danske tidspressede børnefamilier at koste dem flere timer ekstra i dagligdagen ved at lægge begrænsninger på biltrafikken. Den eneste måde at hæve den kollektive transports andel af de rejsende er ved at hæve niveauet for den og dermed spare tid for danskerne.

Vores pressede infrastruktur

En af tidens store udfordringer er den stigende tendens til, at vi samler os i og omkring de større byer, hvilket skaber et øget behov for at blive transport rundt i det samme område på samme tid.

Kombinér det med, at der kun kan være et vist antal busser og tog f.eks. i myldretiden, og det er tydeligt, at der vil opstå kapacitetsproblemer. Derfor er de klassiske kollektive trafiksystemer meget sårbare overfor uregelmæssigheder i myldretiderne.

En løsning er at sammentænke alle de mulige transportformer, en person kunne tænkes at bruge i ét værktøj. Vi taler her om den fuldt integrerede MaaS-løsning, hvor transportformerne og deres udbydere, er samlet i en app med et medlemskab og en fuld betalingsløsning, så man med få tryk kan have skræddersyet sin helt personlige rejse.

Brugerne vil blive præsenteret for en række muligheder, så de selv kan beslutte om det er rejsetid, transportformer, pris eller andre kriterier, der er vigtigst for den enkelte rejse. Det er kernen i mobilitet, at man ikke er bundet af enkelte muligheder hver gang, der baserer sig på tidligere valg om at vælge bil, tog eller andet.

Teknologi og nytænkning

Når der ikke er plads til flere veje og jernbaner i byerne, hvad gør vi så for at opfylde borgernes behov for mobilitet?

Vi har løbende set nye tiltag, der har forsøgt at skubbe os i retning af at se på vores daglige transport som mobilitet. Selve måden at blive transporteret på bliver underordnet. Ejerskabet af køretøjet eller månedskort til specifikke takst-zoner fases ud, og det der kommer i centrum er, at komme fra et sted til et andet på den måde, som man ønsker det i øjeblikket.

Det har krævet flere teknologispring at komme dertil. Ethvert tiltag skal måles op mod en stresset danskers traditionelle løsning: At gå ud at starte bilen. Det skal være nemt at bruge MaaS. Den udvikling er slet ikke færdig.

Kollektiv trafik i landområderne

Landområderne er inde i en ond cirkel, hvor stadig flere køber bil som reaktion på, at den kollektive trafik bliver mere sparsom. Det medfører besparelser på busser og tog og flere, der skifter. Men har kollektiv trafik i landområder nogensinde været godt? Som født på landet for efterhånden temmelig mange år siden jeg kan roligt skrive under på, at én bus hver anden time ikke rigtigt duer. Til gengæld var der flere taxier på landet i gamle dage. Dem har udviklingen desværre skubbet ud på et sidespor.

Til gengæld har landområderne den plads, som byerne savner. Der er derfor primært et behov for at kunne transportere dem, der ikke har mulighed for at købe og køre bil og hensynet til miljøet.

Også her kan MaaS hjælpe med at skabe værktøjer, der gør mobilitet tilgængelig for alle, overalt helt frem til at vi får selvkørende biler. Og de selvkørende biler vil kunne køre langt tidligere i landområder end i byer.

Hvordan kommer vi til næste niveau?

Brugerne skal have én adgang til mobilitet. Der findes endnu ikke en løsning, der kan samle samtlige tilbud, men da behovet er enormt er både den kommercielle og samfundsmæssige interesse i at skabe en løsning  til stede.

Men det kræver også en ændring i vores tankegang. Pt. har familierne en eller to biler, adskillige rejsekort, cykler og meget andet, der er indkøbt for at dække så meget som muligt at familiens mobilitet. I fremtiden skal vi tænke adgang til mobilitet. Hvis affaldet skal på genbrugspladsen findes en bil, der kan klare det. Hvis der skal skrives oplægget til konference, mens man er på vej, skal der være ordentlig Wifi under togturen. Og så videre. Pointen er, at der ikke nødvendigvis holder noget i indkørslen. Vi skal have nem og hurtig adgang til en bred vifte af mobilitet.