Af Bo Christensen

En årlig undersøgelse af erhvervsvenligheden i danske kommuner, lavet af Dansk Industri, viser, at danske virksomheder ønsker, at kommunerne sætter infrastruktur højest på dagsordenen. Sådan har det været siden 2010, hvor Dansk Industri første gang lavede undersøgelsen.

”Vi ser flere virksomheder flytte kommune for at have en beliggenhed med bedre infrastruktur. Det har stor betydning for virksomhedsdriften. Hvis man som kommune ønsker at tiltrække virksomheder, kan det være en idé at kigge på infrastruktur,” siger Hanne Schou. 

Trafikken bliver kun værre

Et flertal af de adspurgte virksomheder oplever, at trafikken kun er blevet værre de seneste fem år. Det er understøttet af Vejdirektoratets analyser, som viser, at i dag er der større trafiktryk på statsvejnettet, såsom motorvejene. 

Undersøgelsen viser, at det især de større virksomheder med flere end 250 ansatte, der oplever, at trafikken er vokset over de seneste fem år. For mindre virksomheder med op til 20 ansatte, er det lidt over halvdelen, der har samme oplevelse.

Vejnet og offentlig transport skal forbedres

Virksomhederne, der har deltaget i undersøgelsen, har haft mulighed for at vælge to områder i infrastrukturen og transportsystemet, som de mener er vigtigst for deres vækst og burde prioriteres af kommune og staten. Godt halvdelen af virksomhederne peger på, at det er vigtigt, at det overordnede vejnet, såsom motorveje, forbedres.

”En stor del af erhvervsaktiviteten ligger langs motorvejsnettet og ligger derfor højt på virksomhedernes ønskeliste. Det øvrige vejnet og transportsystem har også høj prioritet,” siger Hanne Schou.

Dernæst er det vigtigt for virksomhederne, at de lokale forbindelser udbygges. Det gælder både det lokale vejnet og de lokale bus- og togforbindelser. I undersøgelsen svarer 48 % af virksomhederne, at de ønsker en forbedring af det lokale vejnet, mens 19 % ønsker forbedringer af de lokale bus- og togforbindelser. Det kan være alt fra bedre parkeringsmuligheder til busforbindelser, som passer bedre til arbejdstiderne.

Investering i infrastruktur hjælper

Det giver god mening at investere i infrastruktur for kommunerne, hvis de ønsker at tiltrække flere virksomheder, siger Hanne Schou.

”Bedre infrastruktur styrker virksomhederne og gør dem mere konkurrencedygtige. Vi ved fra undersøgelser, at dér, hvor trafikken sander til, har virksomheder sværere ved at tiltrække medarbejdere. Mange virksomheder har samtidig et ønske om at tiltrække medarbejdere fra et større område end nærområdet. Det kræver en god infrastruktur,” siger Hanne Schou.

For at understøtte og fastholde de virksomheder, der allerede har beliggenhed i kommunen, kan kommunen overveje at sende informationer ud til virksomhederne, når der sker ændringer til infrastrukturen – f.eks. buslinjer, der bliver nedlagt, nye afgangstider eller veje, der blokeres midlertidigt.

”På den måde kan virksomhederne hjælpe deres ansatte med at planlægge transporten. Kommunen kan f.eks. bruge et nyhedsbrev til det. Det har vi set blive gjort med stor succes,” siger Hanne Schou.