Begrebet ITS er en forkortelse for Intelligente Transport Systemer, og defineres som alle de informationsteknologiske systemer, der anvendes i køretøjer og i infrastrukturen for at sikre et bedre trafikmiljø. ITS har været mere end et årti undervejs, men det er for alvor ved at vinde indpas herhjemme, og det glæder Svend Tøfting, der er formand for interesseorganisationen ITSDanmark.

”ITS dækker over anvendelsen af moderne teknologi til at løse den trafikale hårdknude, vi i høj grad kæmper med i disse år. Det sker ved en omfattende dataindsamling fra blandt andet trafikkameraer og information om driften af den offentlige transport, så man fra central side kan danne sig et komplet overblik over belastningerne på transportnettet. Den information er guld værd, hvis den kan formidles videre til brugere og myndigheder i realtid, og derved øge trafiksikkerheden, fremkommeligheden og reducere miljøbelastningen,” fortæller han.

En gevinst for alle

Ifølge Svend Tøfting er problemet i øjeblikket, at der endnu ikke er en aftale på plads om et fælles informationssystem med et fælles digitalt vejnet, hvor al trafikinformation kan samles og deles. Det er en nødvendighed, hvis de trafikale knuder skal kunne løses op.

”Det handler simpelthen om, at vi billister skal ændre adfærd i trafikken, og det gør vi kun, hvis vi er tilstrækkeligt informerede. Der vil altid være folk, der kan overtales til at køre en halv time senere eller af en alternativ rute, hvis information om køkørsel eller spidsbelastninger er let tilgængelige. Ligesådan kan ITS være en grobund for nye samkørselssystemer, der potentielt også kan aflaste vejnettet især i de større byer,” siger interesseorganisationens formand.

Endelig efterspørger Svend Tøfting politisk mod til at stille hårdere krav til landets billister, hvis der skal opnås mere albuerum på vejnettet til glæde for både erhverv og private.

”Det er ikke muligt alene at bygge sig ud af de trafikale problemer, det er også nødvendigt at påvirke den måde vi alle bruger infrastrukturen på. Så det i lige så høj grad et spørgsmål om, at turde stille krav til trafikanterne. Hvis vi som billister bliver bedre motiveret til at overholde fartgrænserne, ville vi som samfund for alvor kunne vinde på mere hastighedsstyring på eksempelvis motorvejene.”