Når der er trafik, kommer der også trængsel, og normalt øger man mobiliteten ved at udvide vejene, men de seneste år er der kommet nye intelligente systemer til at skabe større effektivitet. Ifølge Svend Tøfting, formand for ITS Danmark, er der en række muligheder for at øge mobiliteten, som for eksempel at tilpasse hastigheden, som man kender det fra blandt andet Tyskland, men også forsøg med kørsel i nødsporet i bestemte perioder omkring Storkøbenhavn. ”Endelig kan man også få folk til at ændre adfærd. Det kan disse nye systemer være med til ved eksempelvis at informere folk om trafiksituationen på deres smartphone. Her kan også gives forslag til at tage en anden vej, tage af sted på et andet tidspunkt eller med et andet transportmiddel,” forklarer Svend Tøfting og tilføjer, at det drejer sig om at få folk til at køre anderledes.

ITS viser de frie parkeringspladser

Han fremhæver projekter, hvor man eksempelvis forsøger sig med information, når der er kø i en tunnel, således at folk kan tage en anden vej og slippe for at sidde fast i trafikken. ”Det skal helst være via en app til smartphonen, da det er den, folk har på sig hele tiden. Desuden skal den kunne tilgå bilens informationssystem, så man ikke skal kigge på telefonen, mens man kører,” siger Svend Tøfting og påpeger, at en del af mobiliteten i byerne hindres af biler, der kører rundt og søger parkeringsmuligheder, og her vil det også være muligt at lave et system, hvor man får oplyst, hvor der er pladser , så man kan køre direkte derhen.

Kommunerne vinder på ITS

I de helt store byer er der rigtig mange cyklister, og Svend Tøfting fremhæver teknologiens mulighed for eksempelvis at skabe grønne bølger for cyklisterne, men mener, at det ikke kun er teknologien, der skal udnyttes her, men også den fysiske plads i byerne. ”Der er under alle omstændigheder en stor gevinst for kommunerne ved at udnytte mulighederne i de dynamiske systemer og sikre en optimal udnyttelse af infrastrukturen, der som nævnt er en kæmpe investering,” siger han.