Mange lande har sat høje mål for andelen af eksempelvis elbiler. Norge er på vore breddegrader et kendt eksempel. Et billand som Tyskland har også et ambitiøst mål, nemlig 1 million elbiler på de tyske veje i 2020. Elektromobilitet har navnlig været drevet af klima- og energipolitiske dagsordener og i mange lande aktivt understøttet af en gunstig afgiftspolitik. Sidstnævnte har ikke altid ført til, at forhåbningerne er blevet indfriede.

Mere el i mobiliteten

Kan en stærkere satsning på elektromobilitet i transportsektoren understøtte ønsket om at skabe vækst?

Svaret er, at el i transportsektoren vil kunne skabe en øget mobilitet især inden for byområderne. Den stigende urbanisering med bosætning af endnu flere mennesker og virksomheder i de store byer stiller krav til, hvordan vi løser mobilitetsudfordringen i byerne.

I Danmark oplever vi, at virksomheder aktivt tager elbiler ind i deres bilpark. Det gælder blandt andet Post Danmark (Nu PostNord). Inden for den kollektive trafik ser vi også Arriva Danmark, som udbyder mere end 400 elbiler under navnet DriveNow.

Kollektiv og individuel mobilitet

Sidstnævnte tilbud er en understregning af løsninger, hvor den kollektive mobilitet kombineres med den individuelle mobilitet. Den slags mobilitetsløsninger kommer vi med sikkerhed til at se flere af.

Mobilitet er nøglen til vækst og velstand. Jo bedre vi er i stand til at opfylde borgernes og virksomhedernes behov for mobilitet, desto mere kan vi skabe den bevægelighed, som er grundlaget for, at mennesker og virksomheder kan skabe det økonomiske fundament, som vi alle gerne vil have del i.

Transport i fremtiden

Elektromobilitet har en vigtig rolle i vore dage. Men den er for intet at regne i forhold til fremtiden. Evnen til at anvende elektricitet i transportsystemet, herunder især inden for både den kollektive og individuelle persontrafik, vil have betydning for samfundets vækstmuligheder. Også godstransporten, bl.a. ved distribution i byerne samt banegods, vil kunne vækste på grund af et øget brug af el.

Det er vigtigt at huske, at den kollektive trafik bidrager til at fjerne presset fra de i forvejen belastede veje. Den sandhed gælder også i Danmark.

Det er dog også vigtigt at huske på, at den teknologiske adræthed inden for transportsektoren ikke kun gælder udvikling af elbiler m.v., men også andre teknologier som eksempelvis brint- og hybridbiler for ikke at tale om selvkørende biler.

Nye rammer for infrastruktur

Hvordan er fremtiden for tog, når de selvkørende teknologier for alvor vinder indpas?

Et er sikkert, vi har brug for alle transportformer og en trafikal infrastruktur, der også kan understøtte elektromobiliteten.

Så sæt strøm til væksten. Det vil lønne sig. Men vi behøver ikke at sætte mål for antallet af for eksempel elbiler. Vi skal nemlig holde alle sanser åbne over for alle de muligheder, som tegner sig. Nogle muligheder kan vi se allerede i dag. Andre kan vi kun ane. Og andre igen rækker vores forestillingsevne end ikke til. Digitaliseringen vil med sikkerhed skabe en grundlæggende anderledes ramme for mobiliteten i samfundet. Man kan vel nærmest tale om intelligent mobilitet.

Af: Michael Svane, Branchedirektør i DI.