Konkurrencen om viden bliver stadigt mere globaliseret. Den tidligere tro på, at Danmark kan stå for “videntunge” job, mens lavomkostningslande står for produktion, er ikke længere eksisterende, fordi stadigt flere virksomheder trækker også videns- og forskningsenhederne ud af landet. Det er en bekymrende tendens, lyder det fra Charlotte Rønhof, forskningspolitisk chef i Dansk Industri. “Vi lever i en global verden og derfor er det afgørende for virksomhederne, at de kan flytte ud, hvor det passer bedst for forretningen. Men det er vigtigt at kigge på, hvordan rammebetingelserne kan forbedres, så flere fremstillingsarbejdspladser kan fastholdes i Danmark.”

Forskning som incitament

Nogle af de rammer, der kan gøre Danmark attraktiv for virksomheder er nedsættelse af selskabsskatter, højt kvalificeret arbejdskraft og at opprioritere den forskning, der efterspørges af landets virksomheder. Undersøgelser viser, at mere relevant forskning vil kunne få virksomheder til at blive i Danmark. “Det er blandt andet vigtigt at øge midlerne til den tekniske videnskab, som virksomheder er meget interesserede i og som er afgørende for udvikling af nye produkter indenfor store samfundsmæssige udfordringer såsom klima, miljø, medicin, fødevarer og vand”, siger Charlotte Rønhof.

Mere forskning i produktion

Hun påpeger også, at der er brug for mere forskning i, hvordan vilkårene for virksomheder i Danmark kan forbedres. Det kan for eksempel være, hvordan man via ny teknologi, reorganisering og ændrede arbejdsgange kan gøre det mere rentabelt at producere i Danmark. Danmark går forrest med hensyn til forskning i optimering af produktionsomkostninger, men det skal følges op af mere produktionsforskning. “Hvis vi ikke sikrer, at fremstillingen af de nye produkter sker i Danmark, så risikerer vi at forske os ud af Danmark, og det er jo langt fra det, der er hensigten.”