Digitalisering er i disse år ved afgørende at forandre virksomheder, brancher og lande. Derfor har DI lanceret en ambitiøs digitaliseringsindsats, der skal være med til at gøre Danmark til et digitalt foregangsland. For at opnå det, skal danske virksomheder være de mest teknologiparate i verden, men nogle dele af erhvervslivet halter bagefter, og det svækker konkurrenceevnen.

For få virksomheder har digitale visioner

I DI har vi spurgt vore medlemmer om deres vision for den digitale omstilling. Desværre er tallene ikke rar læsning. Trods den stadig hastigere udbredelse af digitalisering i dansk erhvervsliv, har ledelsen i hver 4. virksomhed i dag slet ikke eller kun i ringe grad en vision for den digitale omstilling. Disse tal understøttes af, at 55 procent af virksomhederne svarer, at de slet ikke eller kun i lav grad har fokus på disruption. Det er ikke godt nok i en tid, hvor nye løsninger, tjenester og produkter udfordrer de eksisterende i hidtil uset tempo. Der er stadig for mange virksomheder, der ikke tager det digitale skifte alvorligt eller tror, at det ikke kan ramme dem.

55 procent af virksomhederne svarer, at de slet ikke eller kun i lav grad har fokus på disruption.

Alle brancher kan udfordres af det digitale skifte. Til gengæld er der også store gevinster at høste ved øget brug af teknologi. Således forventer hele 45 procent af medlemmerne af DI’s virksomhedspanel at kunne opnå fremtidige konkurrencemuligheder og øget produktivitet via øget brug af robotter og automation. 

Store forventninger til digitale muligheder

Forventningerne er også store til Big Data og Internet of Things, hvor det er henholdsvis 39 og 38 procent af virksomhederne, der forventer at opnå konkurrencefordele ved brug heraf. Lidt færre – 22 procent - har samme forventninger til 3D-print. Grundlæggende er der således stor bevidsthed om, at øget brug af teknologi kan hjælpe virksomhederne med at forbedre konkurrenceevnen og ad denne vej skabe vækst og fremgang i de kommende år. Derfor vi sætter i DI disse år særligt fokus på digitaliseringens muligheder og det gør vi af den simple grund, at vi skal sikre fremtiden for så mange danske virksomheder som muligt. Danmark må aldrig blive opfattet som et solnedgangsland, men skal fastholde sin status som et digitalt foregangsland. Vores mål er at inspirere alle vore medlemmer til at tage det næste skridt op af digitaliseringsstigen. For nogle vil det være det første, spæde skridt mens det for andre vil handle om at fastholde en status blandt verdens mest avancerede digitale virksomheder. Vi håber, at alle der læser dette blad, også vil kunne blive inspireret til at tage det næste skridt på den digitale rejse. Kun sådan kan vi vinde fremtiden.