I dag styrer ofte usynlige digitale strukturer produktion, service, kunderelationer og meget andet i danske virksomheder, og det er sjovt at huske tilbage til den gang, da IT var nyt og kom sidelæns og noget stedmoderligt ind i mange virksomheder og organisationer. Investeringer i ny teknologi og nye digitale systemer mv. er en forudsætning for at overleve som virksomhed i fremtiden og derfor er rigtig mange virksomheder for tiden stærkt optaget af at foretage de rigtige investeringer, som skal sikre, at virksomheden er i stand til at tilbyde de bedste og billigste produkter og services på relevante markeder. Det kan betyde ændringer i vores virksomhedsstruktur med få store og mange små og mellemstore virksomheder, da investeringer i at nå til 'next level' digitalt, og teknologisk kræver stor kapital og solvens i virksomheden. I den offentlige sektor halter produktivitet og effektivitet bagefter, og her satser man også på, at intelligente investeringer og ny teknologi vil sikre borgere mere og bedre service i fremtiden.

Privat ønsker vi også at optimere vores bolig, indkøb og biler på den smarteste måde, og her er digitalitet og ny teknologi også på vej ind og i spil i rigtig mange sammenhænge. Med andre ord kommer vi alle til at arbejde hårdt på at foretage de bedste investeringer og finde bedste rådgivere og medarbejdere til de mange nye opgaver og investeringer, som er altafgørende for vores fremtid i de kommende år.

Intelligente systemer løser opgaven

Der males for tiden mange skræmmebilleder og fremsættes prognoser for jobmarkedet, som foreskriver, at en stor del - helt op til 40 % - af de eksisterende job forsvinder i løbet af det næste årti. Det er ikke første gang, at ny teknologi forudsiges at skubbe en stor del af arbejdstyrken ud af arbejdsmarkedet. Det er ikke sket indtil videre. Vi kommer til at se, at mange rutinefunktioner i virksomheder automatiseres og erstattes af intelligente systemer, som kan løse opgaven mere sikkert og billigere end tidligere. Så en del rutinejobs eller funktioner erstattes af ny teknologi eller digitale systemer især i servicebranchen, der teknologisk har haltet efter industrien.

I dag løser intelligente systemer standardopgaver i stedet for ansatte i den amerikanske advokatbranche. Vi kommer til at se mange standardopgaver f.eks. løn, bogholderi og administration, som kommer til at blive varetaget af intelligente systemer. Derimod er det historisk ret normalt, at vores job og jobindhold ændrer sig løbende. Der bliver stadig brug for mennesker, der skal tænke, udvikle og udføre ikke rutine opgaver sammen med ny teknologi inden for produktion, service og manuelle funktioner. Men der bliver rift og kamp på arbejdsmarkedet om få fat på teknikere og folk med IT-baggrund med en kort, mellemlang og lange uddannelsesbaggrunde også gerne med særlig specialiseringer. Netop fordi alt fra industri til kommune har brug for at udvikle og forbedre deres systemer samt øge produktivitet og effektivitet, bliver de dygtige teknikere, faglærte og IT-folk med forskellige kompetencer super hotte og eftertragtede.

Vi andre i alle aldre og fag må op på det digitale og teknologiske beat og være optaget af, hvordan vi fremmer og udvikler vores virksomhed og organisationer. For nogle er det ved hjælp af mere intelligent data, for andre ny teknologi, 3D printere og nye intelligente systemer, som kan løses opgaver bedre og mere effektivt.