I efteråret 2011 gik De Gule Sider konkurs, fordi langt de fleste fravalgte telefonbøgerne til fordel for internettet, når de skulle søge kontaktoplysninger på virksomheder og personer. Seks år før var virksomheden blevet solgt for 5 mia. kr. Historien er et godt billede på den udvikling som rigtig mange brancher er på vej igennem i disse år, hvad enten det gælder boghandleren, avisen, fjernsynet eller en helt fjerde. Men stort set hver gang er konklusionen den samme: Hvis man ikke griber og deltager i den digitale udvikling, risikerer man at dø. Udviklingen er en konsekvens af de muligheder ny teknologi giver i forhold til at drive forretning. Og udviklingen går særligt stærkt, fordi danskerne er gode til at tage ny teknologi til sig. Administrerende direktør i IT-Branchen, Birgitte Hass er begejstret for de nye muligheder:

Nye digitale forretningsmodeller

”Internettet og de digitale muligheder forandrer spillereglerne for det at drive forretning, og vender de traditionelle forretningsmodeller på hovedet. Nogle forretningsgrundlag vil forsvinde, men andre vil opstå ligeså hurtigt. Aldrig har der været så lave adgangsbarrierer til såvel et nationalt som et globalt marked, hvor den rigtige forretningsmodel kan åbne døren til selv det mest fastlåste marked.” Men er de danske virksomheder er ikke gode nok til at bruge teknologi til at skabe ny værdi og nye forretningsmodeller, de halter bagud og det er en trussel for dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Undersøgelser peger på, at omkring en tredjedel af alle danske små og mellemstore virksomheder har begrænset eller slet ingen IT-anvendelse i deres forretning, mens kun hver tiende arbejder med forretningskoncepter, baseret på innovativ anvendelse af IT. Det bekymrer Birgitte Hass:

Gå ikke i stå midt i den digitale udvikling

”IT har stigende betydning for alle brancher, og det er netop blandt de mest digitale virksomheder, at vi kan forvente at finde de nye spændende forretningskoncepter. Derfor er det særligt problematisk, at de danske virksomheder har så svært ved at komme i gang med de digitale løsninger.” Opfordringen fra IT-Branchen er klar: Der er ingen brancher, der går fri at den digitale udvikling. Hvis man som virksomhedsejer vil sikre sin virksomheds eksistens, må man udvikle sin forretning, så den udnytter de muligheder, den digitale udvikling giver. Nogle er allerede i gang, men mange tøver. Enten fordi de mangler overblikket over mulighederne i netop deres branche eller fordi de mangler kompetencerne til at gennemføre en digital omstilling. Her er det afgørende, at man ikke går i stå, men i stedet sikrer sig god rådgivning – og kaster sig ud i det. Forandring er svært, men alternativet er værre. Nemlig at man er out of business før man ved af det.