Langt de fleste virksomhedsledere og medarbejdere er usikre, når det gælder om at automatisere en arbejdsplads. Det skyldes først og fremmest manglende viden om, hvilke muligheder markedet byder på.

1. Kig andre over skulderen

Derfor er det første og allervigtigste ifølge sekretariatsleder Søren Peter Johansen, DIRA – Dansk Robot Netværk, at virksomhederne henter noget inspiration, ser hvad andre eventuelt har indkøbt og finder ud af, hvordan det fungerer. Det har stor værdi at dele erfaringer og på den måde få indblik i, hvad der er godt og hvad der er skidt.

En af udfordringerne ved at automatisere er, at mange ledere tager for store skridt i starten.

2. Start i det små

”En af udfordringerne ved at automatisere er, at mange ledere tager for store skridt i starten. Man skal i stedet begynde i det små og undgå at fuldautomatisere f.eks. en hel fabrik på én gang. Der er tale om en flertrinsraket.”

3. De rette medarbejdere

Når en virksomhed så har valgt at automatisere, er det nødvendigt at ansætte folk med de rette tekniske kompetencer og som har været igennem den proces før, påpeger Søren Peter Johansen. ”Har man ikke råd til en fuldtidsmedarbejder, er der den mulighed at dele en ansat med andre virksomheder, eller man kan hyre en konsulent. Det er blot altafgørende, at arbejdspladsen har medarbejdere med den fornødne viden om f.eks. brugen af robotter.

4. Lederne skal motivere

Endelig nævner Søren Peter Johansen den meget væsentlige faktor, at ledelsen sikrer opbakning fra medarbejderne, inden man begynder at automatisere. Virksomheden skal ganske enkelt være mentalt klargjort. ”Det er ledelsens meget vigtige opgave at overbevise medarbejderne om, at teknikken er med til at hjælpe dem i deres arbejde, og til at virksomheden kan klare sig - og de selv kan bevare deres job. Og netop på det punkt er det en stor fordel, hvis ledelsen er med i et netværk, hvor andre virksomheder har prøvet at automatisere med stor fordel for både ledere og medarbejdere. De erfaringer kan være til inspiration for alle involverede.”