”Robotteknologi giver øget produktivitet, mulighed for at sænke salgspriserne og få større omsætning og lavere omkostninger som styrker konkurrenceevnen både i Danmark og globalt,” fastslår Søren Peter Johansen, faglig leder ved Teknologisk Institut, entydigt.

Robotteknologi har mange skjulte sidegevinster, bl.a. ved at medarbejderne bliver frigjort fra en del trivielle opgaver.

Yderligere direkte effekter er mindre fysisk nedslidning af medarbejderne og muligheden for at bevare - eller hjemkalde - en virksomheds produktion i Danmark.

Innovation via kreative hjerner og gode hænder

Ud over de meget direkte og økonomiske effekter giver brugen af robotteknologi en række sidegevinster.

”Robotteknologi har mange skjulte sidegevinster, bl.a. ved at medarbejderne bliver frigjort fra en del trivielle opgaver. Det betyder, at medarbejderne med deres kreative hjerner og gode hænder kan bruge mere energi på at udvikle nye produkter og produktionsmetoder og derved tilføre virksomhederne egentlig innovationskraft,” påpeger Søren Peter Johansen.

Selv om robotteknologi på mange måder kan virke som det helt indlysende og rigtige for at holde eller udbygge konkurrencedygtighed, så kræver det, at virksomheden er gearet til at håndtere teknologierne.

Søren Peter Johansen forklarer robotteknologi og brugen af ny teknologi i det hele taget med en rulletrappe-analogi: På øverste trin er det nyeste nye og på nederste det, der engang var det nyeste, men nu er på vej ud og ned i kælderen. For at bevare sin konkurrencedygtighed bør enhver virksomhed befinde sig midt på rulletrappen og sigte opad, for ikke selv at havne nede i kælderen og ude af markedet.

”Om man skal bruge robotter eller ej bør faktisk handle om, at en virksomhed konstant og stille og roligt skal tilegne sig nye teknologier. På den måde vænner virksomheden sig til at tage imod nye teknologier. Det skal ses i modsætning til at vente på det helt rigtige med fare for, at implementeringen fejler. Mit råd er at følge med i udviklingen og tage et trin ad gangen og ikke pludseligt automatisere og digitalisere det hele på én gang,” siger han.

Robotterne udvikles

I dag er en robot typisk en følelsesløs, halvblind og forholdsvis dum robotarm.

”Derfor bliver der i dag i høj grad udviklet på sensorteknologier, der vil give robotterne finmotorik og forbedre deres evne til at se emner, produkter og ikke mindst mennesker. Der kommer sensorer og kontrol flere steder på robotterne, f.eks. helt ud i fingrene, så de kan gribe, håndtere og kvalitetsvurdere emner uden at anvende central regnekraft – der ofte begrænser robotternes evner. Med disse forbedringer vil robotterne udvikle sig til finmotoriske, kollaborative robotter, dvs. robotter der er forholdsvis dygtige og samtidig sikre for mennesker at anvende.” siger Søren Peter Johansen.

Udviklingen stopper dog ikke ved de kollaborative robotter, for også selvlærende robotter er godt på vej. Der tales om et egentligt teknologispring i disse år, da mennesker nu kan vise robotten, hvad der skal gøres. Der er altså tale om intuitive robotter, der meget nemt kan re-konfigureres til nye opgaver og blive oplært af medarbejderne selv.