Året var 2007, da Primo Vinduer valgte at flytte deres produktion til Tyskland ved Loburg syd for Berlin, hvor lønudgifterne var noget lavere. Desuden var der gang i produktionen rundt omkring, så det var vanskeligt at få kvalificerede medarbejdere til produktionen i Danmark, og mange konkurrenter valgte at flytte deres produktion til udlandet.

Efter over 30 år i Danmark var det tid til produktion i Tyskland med det nyeste produktionsudstyr og tyske medarbejdere. Det gik dog ikke helt så godt, som forventet.

Det betyder også noget, at vi kan skrive, at vi er et dansk håndværk.

”Vi etablerede en ny fabrik med det nyeste automatiserede produktionsudstyr, men fandt ud af, at der er forskel på tyske og danske medarbejdere, og det tyske arbejdsmarked er også en del anderledes, end det danske. Efter finanskrisen kom der også et øget lønpres i Tyskland, mens der var en vis løntilbageholdenhed i Danmark,” forklarer Kristian Andersen, direktør for Primo Vinduer og tilføjer, at produktionen i Tyskland ikke fejlede noget som sådan, for produktionsudstyret blev løbende opdateret.

Udfordringer med kvalitet og motivation

Der er dog en del faktorer, som man bør være opmærksom på, og som Primo Vinduer har lært en del af, fortæller Kristian Andersen.

”Blandt andet fik vi større og større udfordringer med transport og distribution, som gradvist blev dyrere og dyrere. Vi sælger primært til det danske marked og noget til Sverige og Norge, men vi har ikke kunder på det tyske marked, og det er nok en vigtig læring af vores forsøg med produktion i Tyskland. Der var også udfordringer med kvaliteten i begyndelsen. Motivationsfaktoren er også meget vigtig. Medarbejderne i Danmark er mere usikre på deres situation, når der foregår investeringer og produktion i Tyskland. Hvornår bliver der flyttet yderligere produktion derned, og hvad betyder det for os?  Det er ikke særlig motiverende for de danske medarbejdere, mens de tyske medarbejdere nok ikke har lige så stor motivation, når de kun producerer til et andre markeder, end deres eget,” forklarer han.

Mindre fleksibelt arbejdsmarked i Tyskland

Den automatiserede produktion medfører øget produktivitet og kvalitet, men der er ikke den store forskel på produktionen i Tyskland og Danmark, mener Kristian Andersen, bortset fra, at de danske medarbejdere er lidt mere selvkørende, og det har sine fordele:

Vores medarbejdere er mere motiveret, og de giver lige det ekstra i produktionen.

”Det betyder, at de skal instrueres lidt mindre og selv reagerer på ting, der ser mærkelige ud i produktionen. Det minimerer fejlene, og det er selvfølgelig en fordel. Det danske arbejdsmarked er også mere fleksibelt, hvilket har stor betydning for os, da vi er afhængige af større salg i nogle sæsoner. Endelig er der også forskel i ledelsesstilen mellem Danmark og Tyskland, hvor vi nok er lidt mindre hierarkiske her i Danmark. Det kunne vi godt mærke i begyndelsen i Tyskland, hvor vi måtte indsætte en tysk ledelse på et tidspunkt, så lederstilen blev tilpasset den tyske kultur.”

Tilbage til Danmark med umiddelbar succes

I efteråret 2013 påbegynder Primo Vinduer langsomt en tilbageflytning af produktionen. Produktionsfaciliteterne ved Lintrup i Sønderjylland blev udbygget med en stor fabrik, hvor alt udstyret fra fabrikken i Tyskland blev flyttet til. I juni 2015 indvies de nye produktionsfaciliteter, og produktionen i Danmark genoptages.

”Det har vi ikke fortrudt, og selvom det ikke er så lang tid, vi har været i gang, har vi allerede høstet de første frugter af effektiviseringen og tilbageflytningen af produktionen. Vores medarbejdere er mere motiveret, og de giver lige det ekstra i produktionen. En stor del af vores produktion er automatiseret, men vi har stadig en række medarbejdere, som er en del af produktionslinjen, hvor de står for dele af produktionen. Det betyder også noget, at vi kan skrive, at vi er et dansk håndværk. Flere og flere af vores kunder efterspørger produkter produceret i Danmark,” fortæller Kristian Andersen.