Hvis der ikke er en reel business case i forbindelse med implementeringen af ny teknologi, er der i bedste fald tale om, at teknologinørder der får stimuleret deres faglige interesser. I værste fald er vi ude i betydeligt spild af både tid og penge for virksomheden. En fremadrettet produktions- og automationsstrategi skal i dag være en central del af din overordnede virksomhedsstrategi. I de 'gode gamle dage' var selve produktionen noget, der foregik i fabrikshallen ude bagved, et sted du måske helst ikke kom, da det både larmede, svinede og var varmt. Det var noget, dem i de blå kedeldragter måtte tage sig af. 

Lønsomhed og konkurrenceevne

I dag er moderne produktionsapparater højteknologiske anlæg, der både kræver højtuddannede medarbejdere og korrekt anvendelse af de nyeste digitale teknologier. De virksomheder, der er bedst til at implementere nye højteknologiske og digitale teknologier, oplever en betydelig produktivitetsforbedring. En produktivitetsforbedring, som vil øge deres fleksibilitet, lønsomhed og dermed konkurrenceevne. Du har derfor allerede i dag et strategisk valg i forbindelse med virksomhedens investeringer, og din business case (ROI) kan jo beskrives på mange måder. Spørgsmålet er, om du har fokus på en hurtig tilbagebetaling inden for sikre rammer, eller om du tør tage mere risikobetonede strategiske valg, der kan give dig en langsigtet konkurrencefordel.

Digitalisering, hvorfor er det vigtigt for dig?

Der er jo en gammel nyhed, at vi alle lever i en konkurrencepræget verden, hvor du og din virksomhed hele tiden udfordres af jeres kunders stigende krav og ønsker - samt af jeres konkurrenters nye innovative produkter og services. Nyt er det heller ikke, at du og din virksomhed hele tiden udfordres af nye teknologier og forretningsmodeller. Det nye er, at det hele nu går ekstremt stærkt og er blevet uforudsigeligt. Digitaliseringen skaber nye muligheder og trusler, og det er også digitaliseringen, der nu disrupter den verden, du kender, og det sker med eksponentiel hastighed. Digitaliseringen afgør, hvem der bliver morgendagens vindere og tabere.

Digitalisering, hvad betyder det for dig?

Pointen er, at digitaliseringen ændrer alle de måder, din virksomhed arbejder på. Ikke kun i forbindelse med salg, marketing og administrative processer, men også inden for produktudvikling og produktion stormer de digitale teknologier frem. En holistisk tilgang til både produktudvikling (PLM), produktion og efterfølgende service er det, som kræves fremover. Alle taler om Industry 4.0. den 4. Industrielle Revolution, Industrial Internet of Things (IIoT), Big Data, Digital Twins, kunstig intelligens etc. Det gør de ikke kun, fordi det er teknologisk spændende, men også fordi disse digitale teknologier allerede nu er ved at ændre den verden, vi kender.

Teknologier og forretningsmodeller, der vil være afgørende for din virksomheds overlevelse.

Faktaboks:

  • Dansk Automationsselskab (DAu) repræsenterer godt 100 danske virksomheder.
  • Medlemmerne dækker hele værdikæden inden for automation – herunder produktionsvirksomheder, leverandører, maskinbyggere, systemintegratorer og rådgivere.
  • DAu udgiver DAu-bladet, som er landets førende uafhængige tidsskrift for automation fire gange årligt, og som har et oplag på over 2.000 eksemplarer pr. udgivelse.
  • DAu afholder fire årlige konferencer med knap 100 deltagere pr. konference.
  • Læs mere om DAu på www.dau.dk